Skip to main content
Uutinen - 28.09.2021 09:49

Kemera-tuettuja metsänhoitotöitä on tehty neljänneksen edellisvuosia vähemmän – ympäristötuen käyttö viime vuoden tasolla

Kaikkiaan kemera-tukia oli maksettu elokuun loppuun mennessä metsänomistajille 21,7 miljoonaa euroa, mikä on 12 prosenttia viime vuotta vähemmän. Etenkin nuorten metsien ja suometsien tukien käyttö on vähentynyt, mutta metsätietöiden tukien käyttö on kasvanut edellisvuodesta. Ympäristötukien maksut ovat viime vuoden tasolla.

Mies kulkee raivaussahan kanssa metsään. Taustalla koivikkoa.

Kuvateksti: Kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa.

Taimikon varhaishoitoon, myöhempään taimikonhoitoon ja ilman pienpuun korjuuta tehtyihin nuoren metsän hoitotöihin on maksettu kemera-tukea neljänneksen viime vuotta vähemmän. Myös suometsänhoidon tukien käyttö on vähentynyt saman verran. Pienpuun korjuualueiden kemera-tukimaksut ovat puolestaan edellisvuoden tasolla.   

Metsäteiden kunnostukseen tukea on maksettu 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Pohjois-Suomessa kemera-tuettuja metsänhoitotöitä on tehty selvästi Etelä-Suomea enemmän.   

– Metsänhoidon ja metsien tulevan kasvun näkökulmasta taimikonhoitotöihin on perusteltua satsata. Vielä on syksyä jäljellä ja ensi vuoden töistäkin on hyvä tehdä kemera-hakemukset vielä tänä syksynä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Pienpuu korvaa turvetta 

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin 3,75 miljoonaa euroa lisävaroja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tukeen. Lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän. Pienpuun tarve energiantuotannossa kasvaa lähivuosina, kun turpeen käyttö vähenee.  

– Vähenevä turpeen energiakäyttö tulee lyhyellä aikavälillä korvautumaan valtaosin metsähakkeella. Tähän tarpeeseen raaka-ainetta on saatavilla pienpuun korjuukohteista. Samalla nuorten metsien metsänhoidollinen tilanne kohenee, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskuksessa on syksyllä 2021 käynnissä Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen.  Lue lisää Tule metsään! -kampanjasta Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Ympäristötuen käyttö on edelleen ennätystahdissa 

Luonnonhoitovaroja on maksettu metsänomistajille ja luonnonhoitohankkeita toteuttaville toimijoille kiivaasti tänä vuonna. Elokuun loppuun mennessä luonnonhoitovaroja oli maksettu noin 4,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuodesta 2019 luonnonhoitovarojen käyttö on kasvanut 86 prosenttia.  

Maanomistajille maksetaan ympäristötukea luontokohteiden määräaikaisesta suojelusta. Ympäristötukien käyttö on edelleen kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristötukia on maksettu tammi-elokuussa noin 4,3 miljoonaa euroa ja 2 076 hehtaarin pinta-alalle. Tukisumma on 2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja kaksinkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna. Yleisimpiä rahoitettavia luontokohteita ovat olleet pienveden välittömät lähiympäristöt ja monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, joita oli noin 65 prosenttia sopimuskohteista. 

Luonnonhoitohankkeiden varojen käyttö on edelleen selvästi viime vuoden ja vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa jäljessä. Tukivaroja on elokuun loppuun mennessä maksettu noin 263 000 euroa. 

Kemera-tuki kannattaa hyödyntää 

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 50 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 8,4 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 7,5 miljoonaa euroa. 

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen, suometsien hoitoon, metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen ja terveyslannoitukseen. Tukea myönnetään myös luonnonhoitotöihin ja ympäristötukena metsänomistajille. 

Sekä taimikon varhaishoitoon että nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kannattaa tukihakemus täyttää Metsään.fi-palvelussa. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Metsänomistaja voi myös itse seurata hakemuksen käsittelyn vaiheita palvelussa.  

Metsään.fi-palvelussa voi täyttää myös suojeluselvityksen, jonka avulla metsänomistaja voi helposti selvittää, onko hänen metsässään oleva luontokohde oikeutettu ympäristötukeen. 

Lisätietoa alkuvuoden kemera-tukimaksuista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.