Siirry pääsisältöön

Yksityisteiden puusillat -ideakilpailun voitto Karelia-nimiselle CLT-siltaratkaisulle

Uutinen - 27.09.2021 15:45

Kevään 2021 aikana  järjestetty Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu on saatu päätökseen. Kilpailutöitä palautettiin arvioitavaksi 11 kappaletta. Parhaaksi kilpailutyöksi tuomaristo valitsi Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karelia-nimisen työn.

Kuvateksti: Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio onnittelee ideakilpailun voittajia Arto Haarasta, Nico Rätyä, Heli Rautiaista, Pasi Muukkosta ja Timo Pakarista. 

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry ovat toteuttaneet maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Yksityisteiden Puuinfra -hanketta maaliskuusta 2020 alkaen. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Tutkimus- ja kehityshankkeen eri toimenpiteillä on pyritty edistämään uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.  

Yksityisteiden puusillat  -ideakilpailu  

Kevään 2021 aikana  järjestetty Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu on saatu päätökseen. Kilpailutöitä palautettiin arvioitavaksi 11 kappaletta. Järjestäjät ovat tyytyväisiä kilpailun lopputuloksiin ja etenkin siihen, että se houkutteli mukaan useita oppilaitoksia ja yrityksiä. Kilpailutöiden taso todettiin myös yllättävän korkeaksi huomioiden se, että puusiltoihin liittyvää koulutusta ei juurikaan ole tarjolla maassamme eikä puisia siltaratkaisuja tarjoavia yrityksiäkään ole montaa.  

- Useilla kilpailutöillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä valmiiksi ratkaisuiksi tai tuotteiksi, mutta se edellyttää jatkokehitystoimenpiteitä sekä tiivistä yhteistyötä siltoja suunnittelevien ja niitä valmistavien yritysten kanssa, toteaa tuomariston puheenjohtaja Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta. 

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat puheenjohtaja Juha Ojala Suomen Tieyhdistyksestä, ohjelmapäällikkö Petri Heino ympäristöministeriöstä, taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta, johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä sekä tieasiantuntija Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta.  

CLT-ratkaisulla ideakilpailun voittoon  

Parhaaksi kilpailutyöksi tuomaristo valitsi Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karelia-nimisen työn. Heli Rautiaisen, Nico Rädyn ja Pasi Muukkosen CLT-materiaalista suunnittelema siltaratkaisu täytti tuomariston mukaan parhaiten kilpailutyölle asetetut tavoitteet. Oppilasryhmä oli Arto Haarasen ja Timo Pakarisen ohjauksessa lähtenyt rohkeasti suunnittelemaan uutta puurakenteista siltaratkaisua, missä kantavaksi rakenteeksi oli ideoitu CLT-levystä ja liimapuupalkeista valmistettava laattarakenne.   

- Työssä oli huomioitu hyvin sillan käyttötarkoitukseen ja  kantavuuteen liittyvät vaatimukset ratkaisun hiilijalanjälkeä unohtamatta, Timo Pisto painottaa. 

Toiseksi kilpailussa valittiin Jouko Tanskasen ideoima Kerto-S-palkkiratkaisu. Tässä ratkaisussa tuomaristo näki potentiaalia yksityisteiden siltojen lisäksi kevyenliikenteen ja esimerkiksi liikuntapaikkojen siltaratkaisuissa. Kolmannelle sijalle kilpailussa tuli Turun ammattikorkeakoulun neljän eri oppilasryhmän ideoimat ja suunnittelemat tuotokset kansi- ja kaiderakenteisiin liittyen. Tuomaristo katsoi, että myös näillä töillä oli hyvät mahdollisuudet edetä valmiiksi ratkaisuiksi ja tuotteiksi jatkokehitystyön kautta.  

Yleisesti tuomaristo toteaa, että palkituissa ja palkintosijojen ulkopuolelle jääneissäkin töissä on useita kehityskelpoisia ratkaisuja, joita kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Kilpailutyöt ja esitetyt ratkaisut ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. 

Uutiseen lisätty 28.9. klo 10.30 tieto, että voittajatyön suunnitellutta oppilasryhmää ohjasi myös Timo Pakarinen.  

Juurikäävän leviämistä torjutaan pääosin hyvin metsissä Uutinen - 21.09.2021 09:00
Kemera-tuettuja metsänhoitotöitä on tehty neljänneksen edellisvuosia vähemmän – ympäristötuen käyttö viime vuoden tasolla Uutinen - 28.09.2021 09:49