Yhteismetsät

Lisätietoja

Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4327
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Mulari
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4738
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

Yhteismetsiä on perustettu Suomessa jo 1800-luvun lopulta alkaen ja syyskuussa 2016 maassa oli 371 yhteismetsää. Perustaminen ja olemassa oleviin yhteismetsiin liittyminen on yleistynyt viime aikoina. Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa koko ajan ja on nyt noin 663 000 ha.

Maamme yhteismetsissä on vajaat 25 000 osakasta, ja niihin kuuluu lähes viisi prosenttia yksityismetsiemme pinta-alasta. Pienin yhteismetsä on noin viiden hehtaarin suuruinen, kun taas suurimmassa eli Kuusamon yhteismetsässä on lähes 90 000 hehtaaria maata. Eniten yhteismetsiä on Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Lapissa. Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä. Yhteismetsälain muutokset ovat helpottaneet yhteismetsiin liittymistä ja uusien yhteismetsien perustamista. Yhteismetsä voi tarjota hyvän ja toimivan ratkaisun moniin nykyaikaisen metsänomistuksen tavoitteisiin.

Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitteita.

Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensi sijaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Kestävä metsätalous sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Yhteismetsän osakkaat päättävät, miten he painottavat kestävän metsätalouden eri osa-alueita yhteismetsän alueiden käytössä.
 
Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuvan osakaskunnan kokous. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä. Osakkaan äänivalta ja oikeudet riippuvat osuuden koosta. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Yhteismetsän valtuuttamat henkilöt voivat myös ottaa käyttöönsä Metsään.fi-palvelunLue lisää asiointiluvasta

Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille

Materiaalit on tarkoitettu hyödynnettäviksi yhteismetsien koulutusaineistona.