Verkkokoulutukset | Metsäkeskus

Verkkokoulutukset

Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsänomistajia ja metsäalan toimijoita. Koulutuksia järjestetään myös verkkokoulutuksina.

Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelun missä ja milloin vain. Verkkokoulutusten lisäksi Metsäkeskus tarjoaa myös perinteisiä lähikoulutuksia. Kaikki Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai ongelmia sen käytössä, voit olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eKoulutukset(at)metsakeskus.fi.

Suometsien sulan maan aikainen puunkorjuukelpoisuus -verkkokoulutus

Verkkokoulutuksessa opastetaan suometsien kesäaikaiseen puunkorjuuseen soveltuvien kohteiden tunnistamiseen. Verkkokoulutuksessa kerrotaan myös mitä kannattaa huomioida, kun tekee puukauppaa suometsäkohteesta ja millaisia kantavuutta parantavia ratkaisuja voidaan tehdä puunkorjuun suunnitteluvaiheessa. Verkkokurssi on suunnattu metsänomistajille. Kurssin suorittaminen kestää noin 10 minuuttia.

Kurssi on tuotettu osana Suometsien sadonkorjuu -hanketta. Hankkeen päätoteuttajina Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- verkkokoulutuksen esittely

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen verkkokoulutus antaa ymmärrystä metsälain mukaisten tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa ja auttaa elinympäristökohteiden tunnistamisessa ja turvaamisessa.

Koulutus tarjoaa tietoa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteistä, tunnistamisesta ja kohteiden rajaamisesta. Koulutusaineisto on kuusiosainen, se koostuu elinympäristöjen yleisiä edellytyksiä käsittelevästä johdanto-osasta, elinympäristötyypeittäisistä osista sekä elinympäristöjen turvaamista käsittelevästä osasta. Materiaalissa on runsas ja havainnollinen kuvitus ja se sisältää myös pieniä kertaustehtäviä. Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti joko kokonaisuutena tai osissa.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin

Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineiston esittely

Monimetsä-hanke on tuottanut vuonna 2019 metsänomistajille suunnatun talousmetsien luonnonhoidon keinoja esittelevän verkkoaineiston. Millainen luonnonhoitaja olen -aineistossa metsänomistaja pääsee kokeilemaan, kuinka hyvin tuntee talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja saa samalla lisää tietoa niistä. Verkkoaineisto on seitsemänosainen ja kokonaisuuteen tutustuminen kestää noin 30 minuuttia, mutta yksittäisen osan voi käydä läpi 5-10 minuutissa. Aineisto tarjoaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin säästöpuiden jättämisellä hakkuissa pyritään, minkälaisia säästöpuita erityisesti on hyvä jättää omaan metsään, miksi vesiensuojelun suojavyöhykkeitä tarvitaan ja mikä merkitys lahopuustolla on talousmetsissä.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin 

Käytäväharvennus - menetelmän verkkoesittely

Käytäväharvennushankkeessa (2017-2018) kehitettiin uutta työmenetelmää nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen. Esittelypakettiin on koottu hankkeen tutkimustietoa ja tietoa siitä, mitkä ovat käytäväharvennuksen mahdollisuudet harvennusmetsien
korjuussa ja metsänhoidon monipuolistamisessa.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin 

Metsien hoidon omavalvontakoulutukset verkkokoulutuksina

Omavalvonta-koulutuksissa perehdytään taimikon istutuksen sekä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon omavalvontamittauksiin. Kurssien jälkeen tiedät myös, mihin omavalvonnalla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää ja mihin voit käyttää Laatumetsä mobiilisovellusta. Verkko-oppimisympäristö ohjaa kurssin suorittamisessa ja etenemisessä.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin 

 

.