Avoimen metsätiedon käyttö ja käyttäjien tyytyväisyys ovat kasvussa | Metsäkeskus

Avoimen metsätiedon käyttö ja käyttäjien tyytyväisyys ovat kasvussa

koristeellinen kuva
Suomen metsäkeskus julkaisee avointa tietoa kotimaan metsistä ja luonnosta.
Avoimen metsätiedon katselu- ja latausmäärät kasvoivat viime vuonna. Uusi aineisto latvusmallista sai hyvän vastaanoton ja sen karttapalvelua katsottiin yli 3 000 kertaa. Kaikkiaan avoimen metsätiedon paikkatietoaineistoja ladattiin lähes 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Uutinen 1.2.2021

Suomen metsäkeskuksen julkaisema avoin metsätieto oli viime vuonna ahkerassa käytössä. Avoimen metsätiedon karttapalveluita katseltiin noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Erilaisia paikkatietoaineistoja ladattiin ja rajapintapalveluita käytettiin merkittävästi aiempaa enemmän.

– Näyttää siltä, että eri organisaatioissa on tehty viime vuosina järjestelmäkehitystyötä. Aineistot on nyt otettu hyvin käyttöön, sanoo metsätietoasiantuntija Juha Inkilä Suomen metsäkeskuksesta. 

Moni käyttää aineistoja viikoittain

Avoimen metsätiedon käyttötapoja ja -kokemuksia selvitettiin kyselyllä viime vuoden lopulla. Kyselyn perusteella avointa metsätietoa käytetään hieman aiempaa tiuhemmin. Päivittäin aineistoja käytti 21 prosenttia vastanneista ja viikoittain 36 prosenttia vastanneista. 

Käyttäjät kertoivat, että avoimesta metsätiedosta on ollut monenlaista hyötyä. ”Palvelu auttaa minua päivittäisessä työssäni paljon”, ”Olen saanut selville, onko jollekin kuviolle jo haettu Kemera-tukea” ja ”Olen pystynyt katsomaan työssäni, milloin hakkuita on tehty ja onko tulevien työmaiden lähellä metsälakikohteita”. Kyselyyn vastanneista 45 prosenttia oli valmis suosittelemaan avointa metsätietoa muillekin.

Kyselyyn vastanneiden mukaan metsävaratiedot esimerkiksi puulajeista ja puuston iästä voisivat olla tarkemmat ja tiedot paremmin ajan tasalla. Käyttäjät toivoivat myös väriteemoitettua latvusmallin karttapalvelua, joka julkaistaankin kuluvan talven aikana. Kyselyyn vastasi 214 avoimen metsätiedon käyttäjää, joista suuri osa oli metsäpalveluyrittäjiä ja metsänhoitoyhdistyksistä.

Avoin metsätieto keväällä metsakeskus.fi-sivuille

Keväällä Metsäkeskuksen verkkosivut uudistuvat ja avoin metsätieto muuttaa samalla metsakeskus.fi-osoitteeseen. Uusilla verkkosivuilla asiat ovat nimellä avoin metsä- ja luontotieto. 

–Samat hyvät palvelut löytyvät sieltä edelleen, Inkilä kertoo. 

 

 

Avoimen metsätiedon käyttö on kasvussa. Viime vuonna erityisesti rajapintapalveluita käytettiin selvästi aiempaa enemmän.

 

.