Tiedonsiirtopalvelu

Lisätietoja

Eeva Hiltunen
sovellusvastaava
puh. 029 432 5440
tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

Heikki Eronen
metsätiedon standardoinnin asiantuntija
puh. 029 432 4523
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi 

Palvelu on tarkoitettu toimijoille, joilla on käytössä metsä- ja paikkatietojärjestelmä. Tiedonsiirtopalvelun kautta voit

  • jättää metsänkäyttöilmoituksen
  • hakea sähköisesti Kemera-tukea, jättää Kemera-rahoitushakemuksen, Kemera-toteuttamissuunnitelman tai sijaintitiedot sekä Kemera-toteutusilmoituksen

Metsänkäyttöilmoitus sisältää metsikkö- ja toimenpidetietojen lisäksi karttatiedon metsiköiden sijainnista. Sähköinen tiedonsiirto edellyttää, että lähettäjä tuottaa tietojärjestelmästään määrämuotoisen siirtotiedoston ja koordinaattimuotoisena tiedon toimenpidekuvioiden sijainnista.

Jollei organisaatiolla ole mahdollista ottaa käyttöön rajapintapalvelua, on metsänkäyttöilmoituksen tekeminen mahdollista myös Metsään.fi-palvelussa. Tiedonsiirtopalvelun käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin saa vastauksen sähköpostiosoitteesta tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Sähköistä tiedonsiirtoa käyttää jo valtaosa metsäalan palveluntarjoajista. Mukana on myös muutamia kaupunkeja ja kuntia. Metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt toimittavat valtaosan metsänkäyttöilmoituksista maanomistajan valtuuttamana tiedonsiirtopalvelua hyödyntäen.

Tiedonsiirtopalvelun uudistaminen -webinaarin materiaalit

Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelu uudistuu -verkkoluennolla kerrottiin Suomen metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun uudistamisesta ja siitä, kuinka uudistamistyö vaikuttaa nykyisen tiedonsiirtopalvelun käyttäjiin.

Tiedonsiirtopalveluun kirjautuminen

Kirjaudu tiedonsiirtopalveluun osoitteessa https://tsp.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu.

Käyttöohjeet

Toimijoiden käyttöön tarkoitetut tiedonsiirtopalvelun käyttöohjeet. Päivitetty versio julkaistu 17.2.2016, jolloin Tiedonsiirtopalvelua on päivitetty.

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittavat skeemat ja koodit

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittava skeemat ja esimerkit sekä soveltamisohjeet löytyvät Metsätietostandardien Julkaisusivustolta.

Julkaisusivuilla otsikon "4. Metsätietostandardisanomien versiotaulukko" alta löytyy kattava luettelo sanomista (tietokokonaisuuksista), joita on standardoitu. Yksittäisestä sanomasta voi olla useita versioita, koska standardeja on kehitetty ja päivitetty jo vuosia kattamaan käytännön tarpeet. Otsikon alta löytyy myös linkki Taulukon soveltamisohjeet.

Julkaisusivuilla otsikon "5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" alta löytyvät sitten varsinaiset skeemat. Skeemapakettien ja sanomien väliset liittymät toisiinsa kuvataan versiotaulukossa. Skeemat on julkaistu mm. xml-sanomien validoinnissa käytettävinä paikallisina xsd-tiedostoina vain tässä kohdassa 1 mainitussa osoitteessa, joka on kaikille avoin.

Kunnat

Koko Suomea koskeva 1.1.2015 tilanteen mukainen kuntaluettelo. Julkaistu 25.11.2015.