Tiedonsiirtopalvelu

Lisätietoja

Eeva Hiltunen
sovellusvastaava
puh. 029 432 5440
tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

Heikki Eronen
metsätiedon standardoinnin asiantuntija
puh. 029 432 4523
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi 

Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelu on tarkoitettu toimijoille, joilla on käytössä metsä- ja paikkatietojärjestelmä. Nykyisin käytössä olevan tiedonsiirtopalvelun kautta palveluun voi jättää joko vanhan mallisia (ei-standardi) tai metsätietostandardien mukaisia sanomia:

  • metsänkäyttöilmoitus (vanhan mallinen tai standardin v 9.24 mukainen)
  • Kemera-rahoitushakemus (standardi v 9.24 mukainen)
  • Kemera-toteutusilmoitus (standardi v 9.24 mukainen)

Metsänkäyttöilmoitus sisältää metsikkö- ja toimenpidetietojen lisäksi karttatiedon metsiköiden sijainnista. Sähköinen tiedonsiirto edellyttää, että lähettäjä tuottaa tietojärjestelmästään määrämuotoisen siirtotiedoston ja koordinaattimuotoisena tiedon toimenpidekuvioiden sijainnista.

Jollei organisaatiolla ole mahdollista ottaa käyttöön rajapintapalvelua, on metsänkäyttöilmoituksen tekeminen mahdollista myös Metsään.fi-palvelussa. Tiedonsiirtopalvelun käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin saa vastauksen sähköpostiosoitteesta tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Valtaosa metsänkäyttöilmoituksista sekä Kemera-hakemuksista ja -toteutuksista lähetetään metsäalan toimijoiden järjestelmistä sähköisesti maanomistajan valtuuttamana tiedonsiirtopalvelua hyödyntäen.

Tiedonsiirtopalvelu uudistuu

Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelua on uudistettu vuodesta 2017 alkaen. Suomen metsäkeskuksen uudistettu Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu. uTSP käyttää SOAP-protokollaa.

Kun haluatte organisaatiossanne siirtyä käyttämään uudistettua Tiedonsiirtopalvelua, ottakaa ensimmäiseksi yhteyttä Metsäkeskukseen osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

Suomi.fi-palveluväylän kautta toimivaan uudistettuun tiedonsiirtopalveluun liittyminen on onnistunut maaliskuusta 2018 alkaen, katso lisätietoja liityntäkatalogista.

Tuki nykyiselle tiedonsiirtopalvelulle jatkuu 31.12.2019 saakka, joten nyt käytössä oleva tiedonsiirtopalvelu toimii kuten tähänkin saakka aina vuoden 2020 alkuun asti.

Uudistetussa tiedonsiirtopalvelussa käytettävät xml-sanomat ovat metsätietostandardien (V11 tai uudempi) mukaisia. Uudistetun tiedonsiirtopalvelun kautta palveluun voi jättää seuraavia standardin mukaisia sanomia:

  • Metsänkäyttöilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
  • Kemera-hakemus (standardi V11 tai uudempi)
  • Kemera-toteutusilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
  • Hirvivahinkoilmoitus (standardi V11 tai uudempi)

Vuoden 2018 aikana uudistettuun tiedonsiirtopalveluun rakennetaan tuki omavalvontatiedon vastaanottamiselle Metsäkeskukseen. Tämän lisäksi palveluun rakennetaan toiminnallisuus Kemera-päätöksen ja -maksatussanoman sekä tarkastustiedon lähettämiselle toimijan tekemän kyselyn perusteella. Lisäksi kehitetään tuki metsävaratiedon päivityspyynnön lähettämiselle Metsäkeskukseen.

Uudistetun tiedonsiirtopalvelun sanomat ovat kaikki metsätietostandardien mukaisia. Nykyisin käytössä olevan, vanhanmallisen metsänkäyttöilmoitussanoman tuki jatkuu erityistapauksissa myös vuoden 2019 loppuun saakka, mutta pääsääntöisesti Metsäkeskus toivoo toimijoiden siirtyvän käyttämään standardin mukaista metsänkäyttöilmoitusta (v 9.24 tai uudempi), kuten osa on jo tehnytkin.

Käyttöohjeet

Uusitun tiedonsiirtopalvelun käyttöönoton osalta käytettävissä on tiivis pikaohje sekä pidempi tiedonsiirtopalvelun käyttöohje.

Nykyisen tiedonsiirtopalvelun käyttöohjeen sekä vanhan mallisen metsänkäyttöilmoituksen muodostamisohjeen saa erikseen pyytämällä osoitteesta tiedosiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Paikkatietojen soveltamisohje tiedonsiirtopalveluun

Tutustu paikkatietojen soveltamisohjeeseen tiedonsiirtopalveluun lähetettävistä sanomista. Ohjeisiin on syytä tutustua ennen kuin tiedonsiirtopalveluun lähetettäviä sanomia aletaan toteuttaa. Tämä koskee niin nykyistä kuin uudistettua tiedonsiirtopalvelua.

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittavat skeemat ja koodit

Siirtotiedostojen tuottamiseen tarvittava skeemat ja esimerkit sekä soveltamisohjeet löytyvät Metsätietostandardien Julkaisusivustolta.

Julkaisusivuilla otsikon "4. Metsätietostandardisanomien versiotaulukko" alta löytyy kattava luettelo sanomista (tietokokonaisuuksista), joita on standardoitu. Yksittäisestä sanomasta voi olla useita versioita, koska standardeja on kehitetty ja päivitetty jo vuosia kattamaan käytännön tarpeet. Otsikon alta löytyy myös linkki Taulukon soveltamisohjeet.

Julkaisusivuilla otsikon "5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" alta löytyvät sitten varsinaiset skeemat. Skeemapakettien ja sanomien väliset liittymät toisiinsa kuvataan versiotaulukossa. Skeemat on julkaistu muun muassa xml-sanomien validoinnissa käytettävinä paikallisina xsd-tiedostoina vain tässä kohdassa 1 mainitussa osoitteessa, joka on kaikille avoin.

Tiedonsiirtopalveluun kirjautuminen

Kirjaudu tiedonsiirtopalveluun osoitteessa https://tsp.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu.