Skip to main content
Service

Rådgivning för företag

Skogscentralens företagsrådgivare står till tjänst i hela Finland. Skogscentralens företagskunder är olika företag som är verksamma i skogsbranschen och i branscher som anknyter till den. Dessa är till exempel skogsbruk, bioenergi, träprodukter och naturprodukter. Vårt arbete med företagskunder är målinriktat och avgiftsfritt för kunderna.

Vi planerar i samarbete med kunden utvecklingsåtgärder, utifrån de behov som kundföretaget har. Våra styrkor är ett brett expertkunnande och goda kontakter till andra aktörer i branschen. Åtgärder kan vara till exempel att kartlägga olika finansieringsalternativ, söka en lämplig partner, nätverka med andra företag, ordna utbildningar samt olika uppdrag som gäller skogsdata.

Några exempel på utveckningsåtgärder är följande:

  • evenemang där företag kan nätverka
  • utredning om virkesförrådet i anskaffningsområdet för ett sågverk som planerar att utvidga verksamheten
  • experthjälp för skogstjänst-, drivnings- och träförädlingsföretag och andra aktörer i skogs-, trä- och naturproduktsbranschen
  • utredning om finansieringsmöjligheter för värmeverks och träförädlingsföretags investeringar.

Skogscentralen erbjuder företagsrådgivning för alla företag i skogsbranschen och i branscher som har en nära anknytning till den, till exempel naturprodukter, träprodukter och bioenergi.

När du vill ha rådgivning kontakta Skogscentralens kundtjänst eller direkt företagsrådgivaren inom ditt område. Kontaktuppgifterna ser du på Skogscentralens webbplats.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Sök kurser och evenemang och anmäl dig.

Till e-tjänsten

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15
Uppdaterad