Gå direkt till innehållet

Rådgivning för företag

Service

Skogscentralens företagsrådgivare står till tjänst i hela Finland. Skogscentralens företagskunder är olika företag som är verksamma i skogsbranschen och i branscher som anknyter till den. Dessa är till exempel skogsbruk, bioenergi, träprodukter och naturprodukter. Vårt arbete med företagskunder är målinriktat och avgiftsfritt för kunderna.

Vi planerar i samarbete med kunden utvecklingsåtgärder, utifrån de behov som kundföretaget har. Våra styrkor är ett brett expertkunnande och goda kontakter till andra aktörer i branschen. Åtgärder kan vara till exempel att kartlägga olika finansieringsalternativ, söka en lämplig partner, nätverka med andra företag, ordna utbildningar samt olika uppdrag som gäller skogsdata.

Några exempel på utveckningsåtgärder är följande:

  • evenemang där företag kan nätverka
  • utredning om virkesförrådet i anskaffningsområdet för ett sågverk som planerar att utvidga verksamheten
  • experthjälp för skogstjänst-, drivnings- och träförädlingsföretag och andra aktörer i skogs-, trä- och naturproduktsbranschen
  • utredning om finansieringsmöjligheter för värmeverks och träförädlingsföretags investeringar.

Skogscentralen erbjuder företagsrådgivning för alla företag i skogsbranschen och i branscher som har en nära anknytning till den, till exempel naturprodukter, träprodukter och bioenergi.

När du vill ha rådgivning kontakta Skogscentralens kundtjänst eller direkt företagsrådgivaren inom ditt område. Kontaktuppgifterna ser du på Skogscentralens webbplats.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Sök kurser och evenemang och anmäl dig.

Till e-tjänsten

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Monday: 08:00 - 18:00
Tuesday: 08:00 - 18:00
Wednesday: 08:00 - 16:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Monday: 08:00 - 16:15
Tuesday: 08:00 - 16:15
Wednesday: 08:00 - 16:15
Thursday: 08:00 - 16:15
Friday: 08:00 - 16:15

Länkar

Skogscentralen erbjuder den bästa sakkunskapen när det gäller skogs- och naturdata, skogslagstiftning, skogsenergi, skogs- och naturvård och frågor som har med skogsägande eller skogsnäringen att göra. Vi betjänar företag som till exempel vill utveckla sin verksamhet kring förädling av trä, omvandling av trä till energi, virkesdrivning, transport, skogstjänster och virkeshandel.

Skogscentralens tjänster för företag består av personlig expertservice, utbildningar, informationsprodukter och e-tjänster.

Rådgivningen och utvecklingsåtgärderna planeras i samarbete med det aktuella företaget. Våra styrkor är ett brett expertkunnande och fungerande nätverk till övriga aktörer i branschen.

Vi erbjuder mångsidiga utbildningar för skogsbranschens aktörer. Vi är specialiserade på att hålla utbildningar i skogslagstiftningens förändringar ur en praktisk synvinkel.

MinSkog.fi är en e-tjänst som för samman skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer. Här finns skogsdata om privata skogar. Bekanta dig med tjänsten och vår öppet tillgängliga skogliga information på adressen www.minskog.fi.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

Du kan söka Skogscentralens kontaktuppgifter.

Gå till webbsidan
Uppdaterad