Puuta seinästä siltaan | Metsäkeskus

Puuta seinästä siltaan

Lisätietoja

Janica Mäyrä 
projektipäällikkö 
puh. 050 518 9926 
janica.mayra(at)metsakeskus.fi

Hankkeen Facebook-sivut

Suomalaisilla on vankka historia puurakentamiseen eikä ihme, onhan maan pinta-alasta melkein 80 prosenttia metsätalousmaata.

Puu on ilmasto- ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali

Kasvihuonepäästöistä kolmannes syntyy rakennuksista, tämä lisää ilmaston lämpenemistä jopa autoilua enemmän. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä käyttämällä rakennusmateriaalina kotimaista puuta. Puutalot aiheuttavat elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat muista materiaaleista rakennetut talot.

Puu hyödyntää kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puu varastoi hiiltä ja jalostettu puuraaka-aine toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Vähähiilinen rakentaminen ohjaa rakentamista siten, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonepäästöjä.

Puun käyttöä voidaan lisätä kaupunki- ja liikenneinfrarakentamisessa, kuten siltojen, meluesteiden, kaiteiden, rantarakentamisen, erilaisten katosten ja leikkipaikkojen rakentamisessa sekä kerrostalo-, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.Puusiltojen rakentamista puoltavat materiaalin avulla toteutettava hiilivarasto, rakentamisesta aiheutuvat pienemmät hiilidioksidipäästöt. Lisäksi kevyen liikenteen silloissa on puu materiaalina koettu miellyttäväksi. 

Hankkeen tavoitteet

 • Aktivoida puun käytön lisäämistä:
  • kerrostalo- ja julkisissa rakennuskohteissa 
  • maatila- ja maaseuturakentamisessa 
  • infrarakentamisessa 
 • Tukea puualan tuotekehitystä ja toiminnan kehitystarpeita
 • Valmistautuminen tulevaan rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin tiedottamalla rakentamisen määrityksistä ja merkityksistä sekä hiilitaseesta puurakennuskannassa

Hankkeen tapahtumia

Hankkeessa järjestetään asiantuntijatapahtumia, seminaareja, tutustumismatkoja sekä messuosallistumisia. Tapahtumat ovat avoimia kaikille puurakentamisesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tapahtumiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

 • Puurakentamisen webinaarisarja:
 • Hankkeen tilaisuudet:
  • 27.8. klo 9–11 Julkiset hankinnat ja parhaat vinkit tarjouspyyntöön vastaamiseen, webinaarityöpaja yrityksille​
  • 19.11. Julkinen puurakentaminen tänään ja tulevaisuudessa, puurakentamisen seminaari Pudasjärvellä
  • 25.11. Puu maatilarakentamisessa, maatilarakentamisen asiantuntijatilaisuus Haapavedellä

Linkkejä

Hankeaika 1.9.2019 - 31.8.2021
Hanke-alue: Pohjois-Pohjanmaa
Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun kanssa ja hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto.

 

 

.