Siirry pääsisältöön

Puuta seinästä siltaan

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Suomalaisilla on vankka historia puurakentamisessa, eikä ihme, onhan maan pinta-alasta melkein 80 prosenttia metsätalousmaata. 

Puu on ilmasto- ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali 

Kasvihuonepäästöistä kolmannes syntyy rakennuksista ja tämä lisää ilmaston lämpenemistä jopa autoilua enemmän. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä käyttämällä rakennusmateriaalina kotimaista puuta. Puutalot aiheuttavat elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat muista materiaaleista rakennetut talot. 

Puu hyödyntää kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puu varastoi hiiltä ja jalostettu puuraaka-aine toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Vähähiilinen rakentaminen ohjaa rakentamista siten, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonepäästöjä. 

Puun käyttöä voidaan lisätä kaupunki- ja liikenneinfrarakentamisessa, kuten siltojen, meluesteiden, kaiteiden, rantarakentamisen, erilaisten katosten ja leikkipaikkojen rakentamisessa sekä kerrostalo-, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Puusiltojen rakentamista puoltavat materiaalin avulla toteutettava hiilivarasto, rakentamisesta aiheutuvat pienemmät hiilidioksidipäästöt. Lisäksi kevyen liikenteen silloissa puu materiaalina on koettu miellyttäväksi.  

Hankkeen tavoitteet 

 • Aktivoida puun käytön lisäämistä: 
  • kerrostalo- ja julkisissa rakennuskohteissa  
  • maatila- ja maaseuturakentamisessa  
  • infrarakentamisessa
 • Valmistautuminen tuleviin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin tiedottamalla rakentamisen määrityksistä ja merkityksistä sekä hiilitaseesta puurakennuskannassa 

Puurakentamisen esittelykohteet Pohjois-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaan mielenkiintoisista ja normaalista rakennuskannasta poikkeavista puurakennuskohteista on koostettu esittely innovoimaan ja innostamaan puurakentamista. 

Vähähiilisyyden arvioinnin laskentakohteet

Vähähiilisyyden arviointi on tehty osana Puuta seinästä siltaan -hanketta ja arviointi on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun puolesta. Vähähiilisyyden arviointi on laskettu Pudasjärven hirsihovin hirsikerrostaloille piha-alueineen, Utajärven CLT-runkoiseen hyvänolon keskukselle sekä Kuusamon hirrestä toteutettavaan Nuoriso- ja matkailukeskuksen Oivangin majoitusrakennukseen. 

Maatilarakentamisen tilanneselvitys

Maatilojen puurakentamisen tilanneselvitys Pohjois-Pohjanmaalla on tehty osana Puuta seinästä siltaan -hanketta. Kysely on toteutettu ProAgria Oulun toimesta. Kyselyllä selvitettiin maatalousammattilaisten näkemyksiä puun käytöstä rakennusmateriaalina sekä kartoitettiin eri näkökulmia puunkäyttöön maatilarakentamisessa.

Hankkeen tapahtumia 

Hankkeessa järjestetään asiantuntijatapahtumia, seminaareja, tutustumismatkoja sekä messuosallistumisia. Tapahtumat ovat avoimia kaikille puurakentamisesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tapahtumiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Katso tapahtumien esitysmateriaalit materiaalisivulta.

  • 10.11., 17.11. ja 24.11.2021 kolmiosainen hiilityöpajawebinaari
  • 3.11.2021 maatilarakentamisen teemapäivä, Haapavedellä
  • 20.10.2021 Virtuaalinen maisemakävely - esimerkkejä puurakentamisen helmistä -webinaari
  • 19.10.2021 Massiivipuurunkoisen liiketilan esittelytilaisuus, Kempele
  • 15.6.2021 Puun käyttö maatilarakentamisessa
  • 26.11.2020 Julkinen puurakentaminen tänään ja tulevaisuudessa, puurakentamisen webinaari osa 2
  • 19.11.2020 Julkinen puurakentaminen tänään ja tulevaisuudessa, puurakentamisen webinaari osa 1  
  • 2.10.2020 Uutta puurakentamista - Hirsikerrostalon pystytysnäytös Pudasjärvellä 
  • 22.9.2020 Julkiset hankinnat ja parhaat vinkit tarjouspyyntöön vastaamiseen, webinaarityöpaja yrityksille​  

  Puurakentamisen koulutussarja: 

  • Osa 1: Puutuotteet. Kouluttajana Toni Kekki, 17.12.2020.
  • Osa 2: Runkojärjestelmät ja niihin soveltuvat puuratkaisut. Kouluttajana Toni Kekki, 14.1.2021. 
  • ​Osa 3: Palosuunnittelu. Kouluttajana Toni Kekki, 11.2.2021. 
  • Osa 4: Puurakentamisen liitokset. 18.3.2021.
  • Osa 5: Puurakentamisen arkkitehtuuri, 15.4.2021
  • Osa 6: Puun pintakäsittelyt 10.6.2021

  Puurakentamisen webinaarisarja: 

  • Osa 1. Ke 27.5.2020 Hiilibudjetointi tulee - Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi 
  • Osa 2. Ke 17.6.2020 Puurakentamisen ohjauksen ja edistämisen keinot kaavoituksessa   
  • Osa 3. Ke 16.9.2020 Puurakenteiden palosuunnittelu ja -mitoitus 
  • Osa 4. Ke 14.10.2020 Kostnadseffektivt träbyggande - webbinarium​  
  • ​Osa 5. Ti 24.11.2020 Miten puutuotteen hiilijalanjälki osoitetaan vuonna 2025 
  • Osa 6. Ke 3.2.2021 Metsät ja puurakentaminen hiilikeskusteluissa 2021
  • Osa 7. Ke 27.7.2021 Puurakentamisen edistäminen - kuntien näkemyksiä ja kokemuksia
  • Osa 8. Ke. 5.5.2021 Lisäkerros- ja täydennysrakentamisen edistäminen laajemmilla aluekokonaisuuksilla, osa 1
  • Osa 8. Ke 19.5.2021 Lisäkerrosrakentaminen - toteutuneita hankkeita ja puurakenteisten elementtien hyödyntäminen, osa 2
  • Osa 9. Ke 15.9.2021 Miten hyödyntää puun luontaiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset rakentamisessa?
  • Osa 10. To 13.10.2021 Puukerrostalojen suunnittelu -webinaari

  Puurakentajan aamukahvit

  • 26.5.2021 Stora Enso, puukoulukonsepti
  • 25.8.2021 Hybridirakentamisen kohde-esittelyt Pudasjärven hirsikerrostalot ja Pyhäjoen Saaren koulu ja liikuntahalli
  • 23.9.2021 Hybridirakentamisen puubetoni -hybridituotteet, Metsä Wood

  Ilmoita yrityksesi Puutuoteportaaliin 

  Linkitä yrityksesi maksutta mukaan tulevaan Puutuoteportaaliin Puuteollisuusyrittäjien sivuilla.

  Suomen metsäkeskus ja Puuteollisuusyrittäjät ry kokoaa puutuotealan yrityksistä ajantasaisen ja helposti kaikkien saavutettavissa olevan Puutuoteportaalin kevään 2021 aikana. 

  Hankeaika 1.9.2019-31.3.2022 
  Hanke-alue: Pohjois-Pohjanmaa 
  Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun kanssa ja hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto. 

  Toiminta-alue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hankkeen toteuttajat

  Metsäkeskuksen logo
  Oulun ammattikorkeakoulun logo
  Proagria Oulun logo

  Lisätietoja