Skip to main content

Puuta seinästä siltaan

Hankkeen rahoittajat

Suomalaisilla on vankka historia puurakentamisessa, eikä ihme, onhan maan pinta-alasta melkein 80 prosenttia metsätalousmaata. 

Puu on ilmasto- ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali 

Kasvihuonepäästöistä kolmannes syntyy rakennuksista ja tämä lisää ilmaston lämpenemistä jopa autoilua enemmän. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä käyttämällä rakennusmateriaalina kotimaista puuta. Puutalot aiheuttavat elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat muista materiaaleista rakennetut talot. 

Puu hyödyntää kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puu varastoi hiiltä ja jalostettu puuraaka-aine toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Vähähiilinen rakentaminen ohjaa rakentamista siten, että rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyy mahdollisimman vähän kasvihuonepäästöjä. 

Puun käyttöä voidaan lisätä kaupunki- ja liikenneinfrarakentamisessa, kuten siltojen, meluesteiden, kaiteiden, rantarakentamisen, erilaisten katosten ja leikkipaikkojen rakentamisessa sekä kerrostalo-, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Puusiltojen rakentamista puoltavat materiaalin avulla toteutettava hiilivarasto, rakentamisesta aiheutuvat pienemmät hiilidioksidipäästöt. Lisäksi kevyen liikenteen silloissa puu materiaalina on koettu miellyttäväksi.  

Hankkeen tavoitteet 

 • Aktivoida puun käytön lisäämistä: 
  • kerrostalo- ja julkisissa rakennuskohteissa  
  • maatila- ja maaseuturakentamisessa  
  • infrarakentamisessa
 • Valmistautuminen tuleviin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin tiedottamalla rakentamisen määrityksistä ja merkityksistä sekä hiilitaseesta puurakennuskannassa 

Puurakentamisen esittelykohteet Pohjois-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaan mielenkiintoisista ja normaalista rakennuskannasta poikkeavista puurakennuskohteista on koostettu esittely innovoimaan ja innostamaan puurakentamista. 

Hankkeen tapahtumia 

Hankkeessa järjestetään asiantuntijatapahtumia, seminaareja, tutustumismatkoja sekä messuosallistumisia. Tapahtumat ovat avoimia kaikille puurakentamisesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tapahtumiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Katso tapahtumien esitysmateriaalit materiaalisivulta.

 • 15.6.2021 Puun käyttö maatilarakentamisessa
 • 26.11.2020 Julkinen puurakentaminen tänään ja tulevaisuudessa, puurakentamisen webinaari osa 2
 • 19.11.2020 Julkinen puurakentaminen tänään ja tulevaisuudessa, puurakentamisen webinaari osa 1  
 • 2.10.2020 Uutta puurakentamista - Hirsikerrostalon pystytysnäytös Pudasjärvellä 
 • 22.9.2020 Julkiset hankinnat ja parhaat vinkit tarjouspyyntöön vastaamiseen, webinaarityöpaja yrityksille​  
 • Puu maatilarakentamisessa, maatilarakentamisen asiantuntijatilaisuus Haapavedellä. Huom! Maatilarakentamisen teemapäivä on siirretty koronan takia myöhemmin pidettäväksi. 

Puurakentamisen koulutussarja: 

 • Osa 1: Puutuotteet. Kouluttajana Toni Kekki, 17.12.2020.
 • Osa 2: Runkojärjestelmät ja niihin soveltuvat puuratkaisut. Kouluttajana Toni Kekki, 14.1.2021. 
 • ​Osa 3: Palosuunnittelu. Kouluttajana Toni Kekki, 11.2.2021. 
 • Osa 4: Puurakentamisen liitokset. 18.3.2021.
 • Osa 5: Puurakentamisen arkkitehtuuri, 15.4.2021
 • Osa 6: Puun pintakäsittelyt 10.6.2021

Puurakentamisen webinaarisarja: 

 • Osa 1. Ke 27.5.2020 Hiilibudjetointi tulee - Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi 
 • Osa 2. Ke 17.6.2020 Puurakentamisen ohjauksen ja edistämisen keinot kaavoituksessa   
 • Osa 3. Ke 16.9.2020 Puurakenteiden palosuunnittelu ja -mitoitus 
 • Osa 4. Ke 14.10.2020 Kostnadseffektivt träbyggande - webbinarium​  
 • ​Osa 5. Ti 24.11.2020 Miten puutuotteen hiilijalanjälki osoitetaan vuonna 2025 
 • Osa 6. Ke 3.2.2021 Metsät ja puurakentaminen hiilikeskusteluissa 2021. 
 • Osa 7. Ke 27.7.2021 Puurakentamisen edistäminen - kuntien näkemyksiä ja kokemuksia
 • Osa 8. Ke. 5.5.2021 Lisäkerros- ja täydennysrakentamisen edistäminen laajemmilla aluekokonaisuuksilla, osa 1
 • Osa 8. Ke 19.5.2021 Lisäkerrosrakentaminen - toteutuneita hankkeita ja puurakenteisten elementtien hyödyntäminen, osa 2.

Puurakentajan aamukahvit

 • 26.5.2021 Stora Enso, puukoulukonsepti
 • 25.8.2021 Hybridirakentamisen kohde-esittelyt Pudasjärven hirsikerrostalot ja Pyhäjoen Saaren koulu ja liikuntahalli
 • 23.9.2021 Hybridirakentamisen puubetoni -hybridituotteet, Metsä Wood

Ilmoita yrityksesi Puutuoteportaaliin 

Linkitä yrityksesi maksutta mukaan tulevaan Puutuoteportaaliin Puuteollisuusyrittäjien sivuilla.

Suomen metsäkeskus ja Puuteollisuusyrittäjät ry kokoaa puutuotealan yrityksistä ajantasaisen ja helposti kaikkien saavutettavissa olevan Puutuoteportaalin kevään 2021 aikana. 

Hankeaika 1.9.2019-31.3.2022 
Hanke-alue: Pohjois-Pohjanmaa 
Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun kanssa ja hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto. 

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Oulun ammattikorkeakoulun logo
Proagria Oulun logo

Lisätietoja