Metsätietopalvelut | Metsäkeskus

Metsätietopalvelut

Lisätietoja

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
puh. 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen metsätietopäälliköiden yhteystiedot

Metsätiedolla (metsävaratiedolla) tarkoitetaan paikkatietoja, jotka kuvaavat metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä. Metsäkeskus kerää metsätietoa yksityisten henkilöiden tai tahojen omistamista metsistä. Esimerkiksi kuntien ja seurakuntien omistamat metsät eivät kuulu tiedonkeruun piiriin.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Metsätiedot ovat metsänomistajien ja heidän luvallaan myös toimijoiden käytettävissä Metsään.fi-palvelussa. Metsään.fi-verkkosivuilla on myös avoimen metsätiedon osio. Metsätiedon saatavuutta voit seurata karttapalvelussa.

Metsätietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi metsien ja metsätalouden alueellisessa suunnittelussa, puuston käyttömahdollisuuksien arvioinnin tukena ja yleisesti metsäelinkeinojen kehittämisessä.

Alueelliset yhdistelmätiedot ovat julkisia, eivätkä sisällä sellaisia yksityiseen henkilöön kytkettäviä tietoja, joiden luovutus edellyttää metsätietolain mukaista suostumusta ja luovutuspäätöstä. Tiedot julkaistaan ensisijassa kunnittain.

.