Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu | Metsäkeskus

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Sanna Kotiharju
projektipäällikkö 
puh. 050 911 9388 
sanna.kotiharju(at)metsakeskus.fi

Lauri Saaristo
Tapio Oy
puh. 040 573 9168
lauri.saaristo(at)tapio.fi

Tervetuloa käyttämään luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslistaa ja neuvontatyökalua. Sivusto on kehitetty tukemaan toimintatapaa, jossa metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävät keinot otetaan metsäammattilaisen toimesta keskusteluun silloin, kun metsänomistajan kanssa sovitaan hakkuiden tai metsänhoitopalvelun toteutuksesta.
 
Luonnonhoidon tarkistuslistalla metsänomistaja kertoo tavoitteensa metsänhoidon suositusten mukaisesta hyvästä luonnonhoidosta ja se välitetään hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle. Tällöin toteuttaja tietää panostaa luonnonhoitoon perustasoa enemmän, esimerkiksi jättämällä tavanomaista enemmän säästöpuita jollakin kuviolla.

Neuvontatyökalun toimenpiteitä klikkaamalla avautuu ikkuna, jossa valokuvien ja tekstien avulla kerrotaan toimenpiteestä: sen sisältö, tarkoitus, toteutustapa, taloudelliset ynnä muut vaikutukset sekä lisätiedon lähteet.

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista on hyvä muistilista hakkuissa ja hoitotöissä käytössä olevista luonnonhoidon keinoista niin metsänomistajille kuin toimijoille.

Tarkistuslistalle merkitään ylös sovitut luonnonhoitotoimenpiteet, ja varsinkin silloin kun se ylittää luonnonhoidon perustason. Kun lista on täytetty, se voidaan tulostaa pdf:ksi tai paperille. Toimija välittää listan hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle ja huolehtii, että tällä on riittävä osaaminen luonnonhoitotoimien toteuttamiseen.

Neuvontatyökalut

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus

Kasvatushakkuut (ensiharvennus, muu harvennus ja poimintahakkuu)

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, pienaukkohakkuu)

.