Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu

Lisätietoja

Timo Vesanto
Suomen metsäkeskus
puh. 040 530 6726
timo.vesanto(at)metsakeskus.fi

Lauri Saaristo
Tapio Oy
puh. 040 573 9168
lauri.saaristo(at)tapio.fi

Tervetuloa käyttämään luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslistaa ja neuvontatyökalua. Sivusto on kehitetty tukemaan toimintatapaa, jossa metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävät keinot otetaan metsäammattilaisen toimesta keskusteluun silloin, kun metsänomistajan kanssa sovitaan hakkuiden tai metsänhoitopalvelun toteutuksesta.
 
Luonnonhoidon tarkistuslistalla metsänomistaja ilmaisee tahtonsa metsänhoidon suositusten mukaisesta hyvästä luonnonhoidosta ja se välitetään hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle. Tällöin toteuttaja voi panostaa luonnonhoitoon perustasoa enemmän, esimerkiksi jättämällä tavanomaista enemmän säästöpuita.
 
Neuvontatyökalun toimenpiteitä klikkaamalla avautuu ikkuna, jossa valokuvien ja tekstien avulla kerrotaan toimenpiteestä sen sisältö, tarkoitus, toteutustapa, taloudelliset ynnä muut vaikutukset sekä lisätiedon lähteet.
 
Kun tarkistuslista on täytetty, se voidaan tulostaa pdf:ksi tai paperille. Toimija välittää listan hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle ja huolehtii, että tällä on riittävä osaaminen luonnonhoitotoimien toteuttamiseen.
 
Tämä on sivuston kokeiluversio. Tarkistuslistan käyttöä kokeillaan osana metsäalan yhteistä Monimetsä-hanketta, jonka tavoitteena on turvata metsänkäytön kestävyyttä ja parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa. Sivustoa kehitetään kokeilun tulosten perusteella ja valmis versio avataan vuonna 2018.

Voit antaa sivustosta palautetta ja kehittämisehdotuksia timo.vesanto(at)metsakeskus.fi.

Sivusto on päivitetty viimeksi 23.8.2017.

Tarkistuslista

Neuvontatyökalut

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus

Kasvatushakkuut (ensiharvennus, muu harvennus ja poimintahakkuu)

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, pienaukkohakkuu)