Kaakon puurakentaminen kasvuun | Metsäkeskus

Kaakon puurakentaminen kasvuun

Lisätietoja

Johanna Pulli 
projektipäällikkö
puh. 050 441 3931 
johanna.pulli(at)metsakeskus.fi

Seuraa Metsäkeskuksen puualan hankkeiden ajankohtaisia asioita  Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Hankkeen päämääränä on koota julkishallinnon ja yritysten verkosto edistämään puutuotteiden käyttöä Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa sekä luoda tahtotila tavoitteellisen kehitystyön jatkamiselle. 

Puumateriaalia voidaan hyödyntää nykyistä enemmän pitkäaikaisemmissa rakenteissa, jolloin ne toimivat myös hiilivarastoina ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hanke pyrkii tukemaan Kaakkois-Suomessa valmistettujen puutuotteiden käyttöä oman alueen rakentamisessa. Puurakentaminen on jo jalostunut moderniksi toimialaksi, mutta kasvu vaatii vauhdikkaita muutosaskelia ratkaisevilta toimijoilta, jotta vuosisatojen aikana kertynyt kansallinen tietotaitomme ei menetä tilaisuuttaan. 

Millaisia muutosaskelia tarvitaan? Osallistu keskusteluun tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #puutuoteala #puurakentaminen. 

Tavoitteet  

 • Tarjota tietoa puurakentamisen hankkeiden eri vaiheisiin, edistää osaamista ja yritystoimintaa.
 • Lisätä puun käyttöä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla muun muassa
  • julkishallinnon rakennuttamissa kiinteistöissä 
  • lisäkerrosrakentamisessa 
  • asuinaluerakentamisessa 
  • infra- ja viheraluerakentamisessa.
 • Käynnistää puurakentamisen ohjelmatyö kaakon alueella.

Toimenpiteet ja työkalut

Toimenpiteiden kohderyhmään kuuluvat kuntien ja kaupunkien päättäjät, kaavoittajat ja tekninen virkamieskunta, varsinkin Kaakkois-Suomessa toimivat puutuotealan yritykset, puukerrostalo- ja infrarakentajat sekä aiheesta kiinnostuneet rakennusalan yritykset.

Hankkeessa:

 • Kartoitetaan julkisen rakentamisen suunnitelmat haastattelemalla päättäjiä.
 • Välitetään tietoa ja osaamista kohderyhmien kesken tapahtumissa, tapaamisissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Tiedotetaan esimerkkikohteista ja hyvistä käytännöistä paikallisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Selvitetään puun käytön lisäämisen mahdollisuuksia infrarakentamisessa hankeyhteistyöllä.
 • Selvitetään ekoasumisen mallia yhteistyössä kaavoittajien ja palveluntarjoajien kanssa.
 • Laaditaan kyselyjen pohjalta suuntaviivat kaakon puurakentamisen kehittämiselle.

Yrityksille

Hankintakalentereista ja työohjelmista voi ennakoida tulevien muun muassa julkisten rakennushankkeiden etenemistä hankintavaiheeseen ja siten valmistautua osallistumaan esimerkiksi markkinavuoropuheluihin, joista saa arvokasta tietoa hankinnan laajuudesta ja toteuttajatahojen tarpeista. Kaakon alueen kaupunkien ja kuntien hankintakalenterit:  ImatraLappeenrantaKotkaHamina (työohjelma), Kouvola

Tiedossa olevat puurakentamisen markkinavuoropuhelut tapahtumalistauksessa. 

Tapahtumat 

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, tutustumismatkoja ja messuosallistumisia. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille puualan yrityksille ja sidosryhmille. Vahvistetut Metsäkeskuksen järjestämät tapahtumat löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista, josta löydät lisätietoja ja voit ilmoittautua mukaan.

Tilaisuudet ja webinaarit  

Tutustumismatkat ja messuosallistumiset

Lisätietoja tapahtumista: johanna.pulli(at)metsakeskus.fi, puh. 050 441 3931 tai jouni.silvast(at)metsakeskus.fi, puh. 050 300 1786.

Katso tästä menneet tapahtumat ja aineistot

Hankehallinto

Hankeaika: 1.1.2020 - 31.12.2021.
Hankealue: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä hankekumppanien kanssa, mukana puurakentamisen kasvussa muun muassa: ePuu, Puuinfo, Kinno, Cursor, Greenreality Network, Imatran kaupunki, XAMK, LAB, LUT, TUT, Luke, Varsipuu ry, Hirsitaloteollisuus ry, Suomen sahayrittäjät ry ja Lähipuu® 


 
 

.