Siirry pääsisältöön

Kaakon puurakentaminen kasvuun

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen päämääränä on koota julkishallinnon ja yritysten verkosto edistämään puutuotteiden käyttöä Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa sekä luoda tahtotila tavoitteellisen kehitystyön jatkamiselle.  

Puumateriaalia voidaan hyödyntää nykyistä enemmän pitkäaikaisemmissa rakenteissa, jolloin ne toimivat myös hiilivarastoina ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hanke pyrkii tukemaan Kaakkois-Suomessa valmistettujen puutuotteiden käyttöä oman alueen rakentamisessa. Puurakentaminen on jo jalostunut moderniksi toimialaksi, mutta kasvu vaatii vauhdikkaita muutosaskelia ratkaisevilta toimijoilta, jotta vuosisatojen aikana kertynyt kansallinen tietotaitomme ei menetä tilaisuuttaan.   

Millaisia muutosaskelia tarvitaan? Osallistu keskusteluun tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #puutuoteala #puurakentaminen. Seuraa Twitter: @puurakKasvuun

Tavoitteet   

 • Tarjota tietoa puurakentamisen hankkeiden eri vaiheisiin, edistää osaamista ja yritystoimintaa. 
 • Lisätä puun käyttöä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla muun muassa 
  • julkishallinnon rakennuttamissa kiinteistöissä  
  • lisäkerrosrakentamisessa  
  • asuinaluerakentamisessa  
  • infra- ja viheraluerakentamisessa. 
 • Käynnistää puurakentamisen ohjelmatyö kaakon alueella. 

Toimenpiteet ja työkalut 

Toimenpiteiden kohderyhmään kuuluvat kuntien ja kaupunkien päättäjät, kaavoittajat ja tekninen virkamieskunta, varsinkin Kaakkois-Suomessa toimivat puutuotealan yritykset, puukerrostalo- ja infrarakentajat sekä aiheesta kiinnostuneet rakennusalan yritykset. 

Hankkeessa

 • Kartoitetaan julkisen rakentamisen suunnitelmat haastattelemalla päättäjiä.
 • Välitetään tietoa ja osaamista kohderyhmien kesken tapahtumissa, tapaamisissa ja sosiaalisessa mediassa. 
 • Tiedotetaan esimerkkikohteista ja hyvistä käytännöistä paikallisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Selvitetään puun käytön lisäämisen mahdollisuuksia infrarakentamisessa hankeyhteistyöllä. 
 • Selvitetään ekoasumisen mallia yhteistyössä kaavoittajien ja palveluntarjoajien kanssa.
 • Laaditaan kyselyjen pohjalta suuntaviivat kaakon puurakentamisen kehittämiselle. 

Yrityksille 

Hankintakalentereista ja työohjelmista voi ennakoida muun muassa tulevien julkisten rakennushankkeiden etenemistä hankintavaiheeseen ja siten valmistautua osallistumaan esimerkiksi markkinavuoropuheluihin, joista saa arvokasta tietoa hankinnan laajuudesta ja toteuttajatahojen tarpeista.  

Kaakon alueen kaupunkien ja kuntien hankintakalenterit:  
ImatraLappeenrantaKotkaHamina 

Ilmoita yrityksesi Puutuoteportaaliin

Ilmoita yrityksesi maksutta mukaan Puutuoteportaaliin

Tapahtumat  

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, jotka ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille puualan yrityksille ja sidosryhmille. Vahvistetut Metsäkeskuksen järjestämät tapahtumat löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Tilaisuudet ja webinaarit  

 • Syksy 2022, alustava: Puurakentamisen mahdollisuudet kaakossa, alueseminaari, Kaakkois-Suomi 

Lisätietoja tapahtumista: johanna.pulli(at)metsakeskus.fi, p. 050 441 3931 tai jouni.silvast(at)metsakeskus.fi, p. 050 300 1786. 

Hankkeen materiaalit ja menneet tapahtumat löydät hankkeen materiaalisivulta.

Hankehallinto 

Hankeaika: 1.1.2020–31.12.2023. 
Hankealue: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

Hanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä hankekumppanien kanssa, mukana puurakentamisen kasvussa muun muassa: LCA Consulting Oy, ePuu, Puuinfo, Kinno, Cursor, Greenreality Network, Imatran kaupunki, XAMK, LAB, LUT, TUT, Luke, Puuteollisuusyrittäjät ry, Varsipuu ry, Hirsitaloteollisuus ry, Suomen sahayrittäjät ry ja Lähipuu® 

Toiminta-alue
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja