Siirry pääsisältöön

Tuki suometsän hoitoon

Palvelu

Tuki suometsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Suometsän hoito tarkoittaa ennestään ojitetun alueen ojien perkausta, täydennysojitusta, vesiensuojelutyötä ja ojitusalueeseen liittyvää piennartien tekoa.

Hae tukea kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Suometsän hoidon tuki on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista silloin kun kohteena on vähintään 5 hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Muutoin tuki on 30 prosenttia. Kustannuksiin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksia.

Tuki suometsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on verollista tuloa.

Tukea suometsän hoitoon voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kasvu kohteella on selvästi elpynyt. Kasvu toimenpiteen jälkeen keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha/vuosi ilman toistuvia lannoituksia.
 • Kasvupaikka on pohjoisessa Suomessa vähintään puolukkaturvekangasta, muualla Suomessa vähintään varputurvekangasta.
 • Hankkeen pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
 • Puusto on metsänhoidollisesti vähintään tyydyttävässä kunnossa hankkeen päättyessä. Hakkuu- ja hoitotöiden tarvetta ei ole seuraavien 5-10 vuoden aikana.
 • Taimikkovaiheen puusto täyttää metsälain vaatimukset.
 • Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt on kilpailutettava.

Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Uudistuskypsät metsät eivät ole rahoituskelpoisia.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi aloittaa sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • hankkeen yleiskuvaus
 • kartta, johon on merkitty mm. ojastot, piennartiet ja vesiensuojelurakenteet
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • vesiensuojelusuunnitelma
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • tukihakemus tiloittain tai ojitussopimus
 • ojitusluvat ja muut luvat.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea kunnostusojitukseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Hae tukea suometsän hoitoon toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta.
Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi kuitenkin aloittaa vasta sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää ne Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Yksityinen maanomistaja voi hakea tukea suometsän hoitoon. Sitä varten tulee laatia toteuttamissuunnitelma ennen töiden aloitusta.

Toimita lomake sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi tai postitse Metsäkeskuksen toimipisteeseen.

Toteuttamissuunnitelmaan tulee sisältyä

* hankkeen yleiskuvaus
* kartta, johon on merkitty mm. ojastot, piennartiet ja vesiensuojelurakenteet
* osakastila- ja omistajaluettelo
* vesiensuojelusuunnitelma
* kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
* tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
* tukihakemus tiloittain tai ojitussopimus
* ojitusluvat ja muut luvat.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita suunnitelma Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Suometsän hoito tarkoittaa ojitetun alueen kunnostamista. Tuki suometsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Tee toimenpiteen toteuttamisesta toteutusilmoitus Metsäkeskukselle, kun työ on tehty.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimipisteeseen.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit hakea tukea suometsän hoitoon.

Suometsän hoito tarkoittaa ennestään ojitetun alueen ojien perkausta, täydennysojitusta, vesiensuojelutyötä ja ojitusalueeseen liittyvää piennartien tekoa.

Hae tukea ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Valtakirjalla voit valtuuttaa jonkun muun henkilön edustamaan itseäsi Kemera-rahoitetussa hankkeessa.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuet ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset" tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Ojituslupa tarvitaan niiltä kiinteistön omistajilta, joiden mailla valtion rahoittamaa suometsänhoitotyötä tehdään.

Tuki suometsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tee ojitussopimus ennen Kemera-rahoitetun suometsänhoitohankkeen aloittamista, hankkeessa mukana olevien kiinteistön omistajien kanssa.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Täytä metsäojitusilmoituslomake suometsänhoitohankkeen yhteydessä. Lomake sisältää vesilain ja -asetuksen edellyttämän suometsänhoitohankkeen yleiskuvauksen, selvitykset ja kuvauksen ympäristövaikutuksista.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Ilmoita lomakkeella suometsänhoitohankkeessa mukana olevien kiinteistöjen tiedot sekä niiden työmäärien ja kustannusten jako.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty