Siirry pääsisältöön

Arvonlisäverotus

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 15 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle. 

Kun metsänomistaja on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, myydään tuotteet ja palvelut verollisena. Ostaja maksaa arvonlisäveron puukauppamaksun päälle. Liiketoimintaa, eli metsätaloutta varten hankittujen tarvikkeiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen. 

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yksityishenkilö voi hakea Y-tunnusta ja ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi OmaVerossa tai perustamisilmoituksella. Perustamisilmoituksia (Y3-lomake) on saatavana Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä-palvelusta  sekä Verohallinnon toimipisteistä.

Verotusyhtymän arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tai ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella Y2. Jos yhtymällä on jo Y-tunnus, ja toiminta halutaan arvonlisäverovelvolliseksi, täytetään lomake Y5. 

Arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä viipymättä ilmoitus Verohallinnolle Y6-lomakkeella. Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi ja lopetat toiminnan kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus on siis annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin.  

Kuolinpesän arvonlisäverotus

Kuolinpesä jatkaa arvonlisäverollista toimintaa, mikäli perinnön jättäjä on ollut arvonlisäverovelvollinen. Y-tunnus säilyy samana, vainajan tunnuksena. Arvonlisäverovelvollisuus jatkuu perinnönjakoon, tilasta luopumiseen tai lopetusilmoitukseen saakka.

Veron määrän laskeminen

Puukaupassa sovelletaan yleistä 24 prosentin verokantaa. Puun ostaja maksaa myyntihinnan lisäksi 24 prosentin arvonlisäveron.  Esimerkiksi 10 000 euron kaupassa ostaja tilittää myyjälle 2 400 euroa arvonlisäveroa. Tilille tulee tällöin rahana kauppahinta + arvonlisävero – ennakonpidätys. Esimerkiksi 10 000 euron pystykaupassa tilille tulee rahaa 10 000 euroa + (0,24 x 10 000) – (0,19 x 10 000) = 10 500 euroa. Saadut arvonlisäverot selviävät puunostajan toimittamasta yhteenvedosta. 

Ostettujen tavaroiden ja palveluiden arvonlisäveron prosentti voi olla 24 prosenttia, 14 prosenttia, 10 prosenttia tai 0 prosenttia. Arvonlisäveron määrä selviää kuitista.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänellä ei ole ilmoitettavaa, kuten esimerkiksi puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja. Edellytyksenä on, että metsänomistajan verokausi on kalenterivuosi eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa. 

Verohallinto ei lähetä arvonlisäveroilmoitusta varten erikseen lomakkeita tai ohjeita. Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan nyt OmaVerossa. Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.  

Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja ilmoittaa oma-aloitteisesti myyntiensä sisältämät arvonlisäverot verokannoittain, ostojen arvonlisäverot sekä myyntien ja ostojen sisältämien arvonlisäverojen erotuksen. Vuosimenettelyssä olevan metsänomistajan arvonlisäveroilmoitus on oltava perillä viimeistään 28.2.2023.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron maksamisen tarve selviää arvonlisäveroilmoituksesta. Arvonlisäveroa on maksettava, jos myynneistä kertynyttä arvonlisäveroa on enemmän kuin ostojen sisältämää arvonlisäveroa. Vuosimenettelyssä olevan metsänomistajan on maksettava arvonlisävero omatoimisesti viimeistään 28.2.2023. Helpointa veron maksaminen on OmaVerossa ilmoituksen teon yhteydessä. 

Pankkiin veroa maksaessaan verovelvollisen on käytettävä yksilöllistä viitenumeroa. Viitenumero on pysynyt samana vuodesta 2018. Tilinumeron ja viitenumeron saa kirjautumalla OmaVero-palveluun. Tilinumerot ja viitetiedot selviävät myös Verohallinnon OmaVeron palvelunumerosta 029 497 026. Jos teet veroilmoituksen vieraalle, niin selvitä myös tilinumerot ja viitetiedot maksamista varten. 

Arvonlisäveron palautus

Metsänomistaja saa arvonlisäveron palautuksen, jos kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. Palautukseen oikeuttavasta arvonlisäverosta ei tehdä erillistä hakemusta. Verohallinto maksaa oma-aloitteisen veron palautukset heti käsittelyn jälkeen, jos asiakas ei ole valinnut muuta palautusajankohtaa tai asettanut palautusrajaa eikä palauttamiselle ole muita esteitä. 

Palautusajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen. Muutokset palautusajankohtaan ja palautusrajaan voi tehdä Verohallinnon OmaVero-palvelussa.  

Kun arvonlisäveroilmoitus tehdään sähköisesti, palautus tulee nopeasti tilille.