Siirry pääsisältöön

Jätetään säästöpuuryhmiä

Säästöpuuryhmässä kasvaa metsikön säästöpuusto. Säästöpuut ovat eläviä puita, jotka maanomistaja säästää pysyvästi. Säästöpuiden annetaan kasvaa, kuolla ja lahota metsään. 

Ilman säästöpuita metsäluonto köyhtyisi nopeasti. Säästöpuilla ylläpidetään talousmetsissä vanhoja eläviä puita ja metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puulajeja. Säästöpuut muuttuvat aikanaan järeiksi lahopuiksi. Säästöpuuryhmät pehmentävät tulevan uudistushakkuun vaikutusta maisemaan. 

Säästöpuiden sijoitteluun ja valintaan voi käyttää apuna säästöpuutyökalua.

Kasvatushakkuut 

  • Harvennushakkuissa kuvion säästöpuut on parasta keskittää ryhmään. Ryhmä merkitään hakkuussa maastoon tekopökkelöillä tai harventamalla sen ympäriltä tavanomaista voimakkaammin.  
  • Tavanomaista runsaampi säästöpuusto voidaan jättää, jos metsikössä on haapoja, jaloja lehtipuita, raitoja, luontokohde tai rantaa. 
  • Säästöpuuryhmän valitseminen harvennushakkuussa helpottaa uudistushakkuuvaiheen säästöpuuratkaisuja. 
  • Säästöpuuryhmän alue jätetään hoitamatta ja se poistuu puuntuotannosta. Säästöpuuston mahdollinen myynti- tai muu käyttöarvo menetetään. Menetys on pienempi, jos ryhmässä kasvaa metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puita tai puuryhmä jää uudistamisen ja taimikonhoidon kannalta vaikeaan kohtaan. 
  • Säästöpuuryhmän valinnassa otetaan huomioon sähkö- ja puhelinlinjat, liikenneväylät, turvallisuus sekä hyönteis- ja sienituhot. 

Uudistushakkuut 

  • Uudistushakkuissa säästöpuut on parasta keskittää ryhmään. Säästöpuiden hyöty monimuotoisuudelle kasvaa suhteessa säästettävän puuston monipuolisuuteen, järeyteen ja määrään. 
  • Tavanomaista runsaampi säästöpuusto on tarkoituksenmukainen metsiköissä, joissa on haapoja, jaloja lehtipuita, raitoja, luontokohde, rantaa tai joka on tarkoitus kulottaa. 
  • Säästöpuuryhmän alue jätetään hoitamatta ja se poistuu puuntuotannosta. Säästöpuuston mahdollinen myyntiarvo tai muu käyttöarvo menetetään. Menetys on pienempi, jos ryhmässä kasvaa metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puita tai puuryhmä jää uudistamisen ja taimikonhoidon kannalta vaikeaan kohtaan. 
  • Säästöpuuryhmän valinnassa otetaan huomioon sähkö- ja puhelinlinjat, liikenneväylät, turvallisuus sekä hyönteis- ja sienituhot. 
Metsään on jätetty ryhmäksi eri lajisia puita, kuten koivua, kuusta ja haapaa.

Kuva: Monilajinen ja kerroksellinen säästöpuuryhmä luo vaihtelua maisemaan ja tarjoaa suojapaikan monille lajeille.