Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle

Hankkeen rahoittajat

Metsämiesten säätiön logo

Tausta ja tavoite 

Puun käytön ennustetaan lisääntyvän lähivuosina ja myös osaavan työvoiman tarve metsäalalla lisääntyy. Vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan alalla on kuitenkin lähivuosina uhkana pula osaavasta työvoimasta. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäalan koulutuksen ja metsäalalla työskentelyn suosiota nuorten keskuudessa tarjoamalla yläkoulujen ja lukioiden oppilaille suunnitelmallista viestintää metsäalasta ja sen työmahdollisuuksista. Viestinnän avulla lisätään nuorten hakeutumista metsäalan koulutukseen ja työllistymistä alalle. Pääkohderyhmänä ovat perusopetuksen yläluokkien ja lukioiden oppilaat ja opinto-ohjaajat. 

Toiminta 

Läntisen Suomen maakuntiin kootaan yhteistyöverkostot yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajista sekä metsäalan oppilaitoksista ja yrityksistä toteuttamaan nuorille suunnattua metsäviestintää. Yhteistyöverkostoissa tuotetaan ja pilotoidaan virtuaaliset metsäinfopaketit sekä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille että opinto-ohjaajille. Lisäksi suunnitellaan ja pilotoidaan yläkoulujen ja lukioiden oppilaille metsäalasta ja sen mahdollisuuksista kertovia kursseja yhteistyössä alan oppilaitosten ja yritysten kanssa. 

Hankkeen aikana verkostojen toiminta käynnistetään ja organisoidaan niin, että niillä on edellytykset jatkua myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistyöverkostoihin kutsutaan yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajia, metsäalan oppilaitoksia ja yrityksiä. 

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022 – 31.12.2024.  

Toiminta-alue 

Hanke toimii Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Päävastuu hankkeen toteutuksesta on Suomen metsäkeskuksella, lisäksi osatoteuttajina ovat hankealueen metsäopetusta tarjoavat oppilaitokset. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan kuitenkin niin, että kaikkiin verkossa toteutettaviin tapahtumiin voi osallistua myös valtakunnallisesti. 

Hankkeen rahoittaja  

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa Metsämiesten säätiön verkkosivuilta

Toiminta-alue
Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

Lisätietoja