Siirry pääsisältöön

SieniHarvesteri - Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Hankkeen tavoitteena on elintarviketuotannon yhdistäminen koneellisen puunkorjuun toimenpiteisiin ja tuottaa valtakunnallisesti uusia avauksia ruoka- ja erikoissienten tuotantomenetelmiin. Uusilla tuotantomenetelmillä tähdätään resurssitehokkuuden kasvattamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen, metsätalouden hiilijalanjäljen pienentämiseen ja alan liikevaihdon kasvattamiseen. Hanke tuo lisäksi uusia vaihtoehtoja lakisääteiseen juurikäävän torjuntaan. 

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin.  

  1. Ensimmäisessä työpaketissa ”Sienimallit ja raaka-aine potentiaali” tuotetaan mallit potentiaalisimmista sienien viljelykohteista tutkimustiedon, maastokartoitusten ja metsävaratiedon pohjalta.  

  1. Hankkeen toisessa työpaketissa ”Ruoka- ja erikoissienten koneellisen levityksen toteutettavuusselvitys, pilotointi ja yritysesittelyt”; tuotetaan viljelyn toteutettavuusselvitys neljälle eri sienilajille sekä kannattavuuslaskelmat niiden tuotantoon. Lisäksi työpaketissa toteutetaan hankealueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) toimiville metsä-, elintarvike-, luonnontuote – ja bioteknologian yrityksille pilotointiesityksiä ja –työpajoja. 

  1. Hankkeen kolmannessa työpaketissa ”Viestintä, edistäminen ja vaikuttaminen” konkreettisina toimenpiteinä ovat tiedottaminen ja suora vaikuttaminen sidosryhmiin, päättäjiin ja viranomaisiin innovaation omaksumisen ja leviämisen edistämiseksi sekä käytäntöön viemiseksi. 

Hankkeen tuottamien uusien innovaatioiden ja tuotteiden sekä palveluiden merkittävimpänä vaikutuksena on metsä- luonnontuote- ja elintarvikesektorien liiketoiminnan kasvaminen. Hankkeen toiminta, tulokset ja sen tuottamat uudet avaukset vahvistavat Itä-Suomen alueen, erityisesti Joensuun ja Savonlinnan seudun tutkimus-, osaamis- sekä innovaatiokeskittymää metsien monikäytön ja metsätiedon hallinnan osalta. 

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeena ja sen toteutusaika on 1.4.2020-30.9.2022. Hankkeen nettokustannukset ovat 547 005 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 80 prosenttia. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” -toimintalinjaa ja ”Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen” -erityistavoitetta. 

Luonnontuotetietoa metsänomistajille ja yrittäjille 

Suomen metsäkeskus on kerännyt tietoa metsien eri käyttömahdollisuuksista metsänomistajille ja yrittäjille. Luonnontuotetietoa on kerätty koivunmahlan valutukseen ja kuusenkerkän keruuseen soveltuvien kohteiden vuosituotosarvioita ja pinta-aloja sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvien kohteiden pinta-aloja kunnittain, maakunnittain ja metsäohjelma-alueittain. 

Luonnontuotetietoa löytyy myös Metsään.fi-palvelusta metsikkökuvioittain Luonnontuotemetsä-karttatasona. 

Toiminta-alue
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo
Etelä-Savon maakuntaliiton logo

Lisätietoja