Siirry pääsisältöön

Puuta maatilarakentamiseen - teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi - PUUMAT

Hankkeen rahoittajat

Hiilestä kiinni logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo

Suomen metsäkeskus käynnisti yhdessä ProAgria Oulun ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa Puuta maatilarakentamiseen -teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi (PUUMAT) –nimiseen hankkeen. Lisäksi hankekumppaneina ovat Sahayrittäjät ry, Valio Oy ja Atria Oyj.  Hankkeessa haetaan keinoja puun käytön lisäämiselle maatilarakentamisessa. Lisäksi etsitään yleisimpien puurakentamisen rakenneratkaisujen ja tyyppirakennusten laajempaa hyödynnettävyyttä maaseuturakentamisessa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021–30.10.2023

Puurakentamisen rakennetyyppien, tyyppirakennusten ja kokonaisratkaisujen luomisen edistämisellä esimerkkien avulla haetaan keinoja, joilla teollisen puurakentamisen vaihtoehdot tulevat laajempaa tietoisuuteen lyhyellä aikavälillä ja käyttöön pitkällä aikavälillä. Toimenpiteillä avataan kehityspolkuja kaupallisten toimijoiden omien tyyppiratkaisujen kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Esimerkkien avulla tavoitteena on lisätä puurakentamisen vaihtoehtojen kilpailukykyä ja tunnettavuutta.  

Maatilarakennuksien puun käyttöä selvitetään soveltuvuuden, käytettävyyden, huollettavuuden, kustannustehokkuuden ja pitkäikäisyyden näkökulmasta. Tarkoituksena on löytää potentiaalisia puun käytön mallirakennetyyppejä, jotka soveltuvat tietyille tuotantosuunnille sekä yleisiä ratkaisuja, joita voidaan käyttää laajasti esimerkiksi varastorakennuksissa. Lisäksi tuotetaan esimerkkiratkaisuista hiilijalanjälki- ja hiilivarastojen laskelmat. Hankkeessa tavoitteena on edistää kaupallisten toimijoiden tuotteiden ja palveluiden kehitystä niin että puuvaihtoehto olisi varteenotettava vaihtoehto niin kutsuttuna avaimet käteen -palveluna. 

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä maatilojen, puutuote- ja rakennusalan yritysten, elintarviketeollisuuden sekä alan suunnittelu– ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Hanke sisältää kehittämistoimintaa, viestintää ja neuvontaa. Potentiaalisille rakenneratkaisuille ja tyyppirakennuksille lasketaan hiilijalanjälki sekä niihin sitoutuneet hiilivarastot.

Hankkeen tavoitteet:

  • Haetaan ratkaisuja puun käytön lisäämiseksi maatilarakentamiseen määrittelemällä esimerkkejä potentiaalisista rakenneratkaisuista ja tyyppirakennuksista eri maatalouden tuotantosuunnille ja yleiseen rakentamiseen. 
  • Avataan ja lisätään esimerkkien avulla kehityspolkuja kaupallisten toimijoiden omien tuotteiden ja palveluiden kehittymiselle kaupallisesti kilpailukykyisiksi puurakentamisen vaihtoehdoiksi maatilarakentamiseen.
  • Tukitaan rakenneratkaisujen modulaarisuutta, muunneltavuutta, siirtokelpoisuutta ja tyyppirakennusten laajennettavuutta. Lisäksi arvioidaan eri puuosien kierrätettävyyttä.
  • Toteutetaan yhteistyössä Pro Agria Oulun ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan kanssa neuvonnan pilotointi rakennusinvestointia suunnitteleville maatiloille, jossa tuodaan esille puuvaihtoehtoja kyseisessä rakennushankkeessa ja niiden edut muihin vaihtoehtoihin verrattuna.
  • Tutkitaan lähipuun potentiaalisia käyttökohteita yhdessä teollisen puurakentamisen tuotteiden kanssa (yhteistyössä Sahayrittäjät ry ja LÄHIPUU® jäsenyrittäjien kanssa).
  • Selvitetään puun käytön kehittämistarpeita maaseudun ja luontomatkailun infrarakentamisessa yhteistyössä yksityisteiden infrahankkeen kanssa ja tehdään esitys jatkotoimenpiteistä.
  • Tehdään esimerkkilaskelmat rakennetyypeistä ja tyyppirakennusten hiilijalanjäljestä ja hiilivarastoista.

Hanke on valittu toteutettavaksi Hiilestä kiinni –kehittämishankehaussa, joka toteuttaa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Proagrian logo

Lisätietoja