Siirry pääsisältöön

Metsäkeskuksen Hiilestä kiinni -hankkeet

 

Metsien kasvukunnon ja terveyden vaaliminen ja hiilen sitominen ja varastoiminen metsiin, maaperään ja puutuotteisiin auttavat sekä hillitsemään ilmastonmuutosta että sopeutumaan siihen. Ilmastokestävä metsänhoito lisää metsien hiilensidontaa ja vähentää erityisesti suometsien päästöjä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät toimet ovat keskeinen edellytys myös ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistumiselle.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Hiilestä kiinni- tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeet tuottavat tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Hankkeilla vahvistetaan myös uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä.

Suomen metsäkeskuksessa on käynnissä kaikkiaan 16 Hiilestä kiinni -hanketta.

Lisätietoja