Siirry pääsisältöön

Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn Etelä-Savossa

Hankkeen rahoittajat

Rantametsät ovat arvokkaita ja monimuotoisia vaihettumisvyöhykkeitä, jotka tarjoavat elinympäristön monille lajeille. Rantametsillä on myös merkittäviä maisema- ja virkistysarvoja. Rantametsien käsittelyllä on erityinen merkitys metsätalouden vesiensuojelussa, koska metsänkäsittelytoimenpiteiden aiheuttaman vesistökuormituksen riski kasvaa toimittaessa vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä. Rantametsien käsittelytapoja monipuolistamalla voidaan tehostaa vesiensuojelua ja edistää luonnon monimuotoisuuden sekä maisema- ja virkistysarvojen säilymistä.

Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021–31.5.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeessa on tavoitteena kouluttaa monipuolisten ja kestävien metsänkäsittelymenetelmien käyttöä rantametsien käsittelyssä ja jalkauttaa koulutettavat menetelmät käytännön työhön.  

Koulutusten aiheina ovat muun muassa 

  • vesiensuojelu
  • vaihtelevan levyisten suojakaistojen rajaaminen 
  • luonnon monimuotoisuus 
  • metsämaisema 
  • jatkuva kasvatus rantametsissä 
  • rantametsien maanmuokkaus 
  • rannalla sijaitsevien turvemaametsien käsittely 
  • kestävien metsänkäsittelymenetelmien monipuolinen käyttö.

Yksi koulutusten keskeinen aihe on vaihtelevan levyisten rantametsien suojakaistojen rajaaminen, johon kehitetään malli Vaihtelevan levyiset suojakaistat rantametsiin -hankkeessa.  

Hankkeessa on tavoitteena kouluttaa metsäalan toimijoille monipuolisten ja kestävien metsänkäsittelymenetelmien käyttöä rantametsien käsittelyssä ja jalkauttaa koulutettavat menetelmät käytännön työhön. Hankkeessa on tavoitteena kouluttaa rantametsien käsittelytapojen monipuolistamista 150 metsäalan ja vesienhoidon ammattilaiselle ja opiskelijalle. 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet 

  • Koulutuskokonaisuuden toteuttaminen. Koulutuskokonaisuus sisältää uusien menetelmien koulutusmateriaalin ja ohjeistuksen tuottamisen, maastokoulutusratojen perustamisen ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämisen. 
  • Uusista menetelmistä tiedottaminen. 

Tulevat koulutukset

6.9.2022 Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn -koulutus metsänomistajille, Mikkeli

7.9.2022 Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn -koulutus metsänomistajille, Pieksämäki

28.9.2022 Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn -koulutus metsätoimihenkilöille, Mikkeli

30.9.2022 Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn -koulutus metsäkoneyrittäjille, Pieksämäki

14.10.2022 Monipuolisuutta rantametsien käsittelyyn -koulutus metsäkoneyrittäjille, Punkaharju

Hankkeen materiaalit

Vaihtelevan levyiset suojakaistat rantametsiin -video

Toiminta-alue
Etelä-Savo

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja