Siirry pääsisältöön

MetsäRekry Lappi

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Lapin metsien hakkuumahdollisuuksien kestävän hyödyntämisen ja uuden metsäbiotalouden liiketoiminnan syntyminen edellyttää riittävää määrää riittävän osaamisen omaavaa työvoimaa. MetsäRekry Lappi -hankkeen tavoitteena on 

  • löytää ratkaisuja metsäalan kohtaanto-ongelmaan ja tuoda työnhakijoita sekä työvoimaa tarvitsevia yrityksiä lähemmäs toisiaan
  • selvittää metsäalan vetovoimatekijöitä sekä edistää alan vetovoimaisuutta ja alalle hakeutumista
  • vähentää kausityöttömyyttä yrittäjyyteen kannustamalla
  • selvittää syyt miksi alan opiskelijat eivät ole työllistyneet tai ovat siirtyneet muille aloille
  • kaventaa metsäalan sukupuolittumista ja edistää ulkomaisen työvoiman hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Mitä hankkeessa tehdään?

Metsäalan työvoiman ja työllistäjien kohtaanto ja työllisyyspolkujen viitoittaminen

Selvitetään Lapin metsäalan toimijoiden rekrytointitarpeet ja etsitään alalle potentiaalisia työntekijöitä yhdessä alueen työllisyystoimijoiden kanssa. Mentoroidaan metsäalasta kiinnostuneita työnhakijoita ja ohjataan heitä sopiviin työpaikkoihin, koulutukseen tai yrittäjyyteen. Järjestetään infoja, tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia työnhakijoille, työnantajille, oppilaitoksille sekä muille toimijoille.

Metsäalan vetovoimaisuuden lisääminen viestinnän keinoin

Selvitetään metsäalan vetovoimatekijöitä ja tehdään yhtenäinen viestintäsuunnitelma Lapin metsäalalle. Toteutetaan metsäalan vetovoimaisuutta lisäävä viestintäkampanja. Kehitetään ja pilotoidaan Metsäreportteri-mallia.

Metsäyrittäjyyden ja -osaamisen lisääminen koulutuksen ja viestinnän avulla

Konseptoidaan ja pilotoidaan sekä liikkuva 4H Business Lab -malli että virtuaalinen metsäpäivä -malli. Toteutetaan metsätyökursseja, metsäpäivä maahanmuuttajille sekä infoja ja yritysvierailuja opinto-ohjaajille sekä valmistuvassa oleville opiskelijoille.

Työllistymisselvitys

Toteutetaan pitovoimaselvitys, jossa selvitetään alalle hakeutuneiden opiskelijoiden motiiveja alalle hakeutumiseen sekä syitä mahdolliselle alan vaihdolle tai työttömyydelle. Lisäksi totutetaan vetovoimaselvitys, jonka tavoitteena on selvittää mm. sesonkityöläisten ja alueen ulkopuolelta tulevien henkilöiden kiinnostusta työllistyä metsäalalle.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen toteutusalue: Lappi
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2021–30.6.2023
Hankkeen kustannukset ja rahoitus: Kokonaiskustannukset 477 486 EUR, josta ESR:n ja valtion rahoitus 365 425 EUR
Hankkeen toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Suomen 4H-liitto, Metsähallitus Tiedekeskus Pilke, Lapin koulutuskeskus REDU
Muut rahoittajat: Lapin kunnat, Metsähallitus Metsätalous Oy, Stora Enso, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Lapin Koneyrittäjät ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Neova Oy, L&T Biowatti Oy

Ota yhteyttä!

Työnhakija - oletko kiinnostunut työllistymään metsäalalle Lappiin? 
Työnantaja – tarvitsetko apua rekrytointiin?

Osaajaksi metsäalalle?

Metsäalan tiivis tietopaketti Lapin alueen oppilaanohjaajille ja muille uraneuvontaa antaville. Paketissa yleistietoa, tietoa ammateista, palkoista, opiskelumahdollisuuksista, vierailukohteista ja oppilaitoksiin pyydettävistä asiantuntijoista.

Toiminta-alue
Lappi

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Pilke logo
4H logo
Redu logo

Lisätietoja