Siirry pääsisältöön

Maastopalojen riski- ja torjuntakarttojen skaalaus - MARISKA

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

Suomessa tilanne maastopalojen suhteen on pysynyt hyvänä. Suomea tuhoisilta maastopaloilta ovat suojanneet useat eri tekijät, kuten eri metsätyyppien vuorottelu metsässä, pieni metsikkökuvioiden pinta-ala, erittäin kattava metsätieverkosto ja maantieteellisesti kattava sekä tiheä paloasemaverkosto.  

Suomen hyvästä tilanteesta huolimatta maastopaloilla on Suomessakin monia haittavaikutuksia yhteiskunnalle. Maastopaloista syntyvät palamisen päästöt aiheuttavat hyvin kauaksi itse palopaikasta ulottuvia haitallisia terveysvaikutuksia. Myös maastopaloja sammuttavat henkilöt altistuvat terveydelle haitallisille altisteille. Lisäksi yhteiskunnalle syntyy kuluja sammuttamisesta ja aineelliset vahingot palaneesta metsästä aiheuttavat vuosittain tappiota niin metsänomistajille kuin vakuutusyhtiöillekin.   

Tutkimukset osoittavat, että riski vakaviin metsäpaloihin kasvaa merkittävästi Suomessa tulevina vuosikymmeninä. Suomessa on mahdollista varsin pienin kustannuksin varautua tuleviin maastopaloihin hyödyntämällä olemassa olevaa ajantasaista metsätietoa.   

MARISKA-hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa maastopalojen riskejä ilmaisevan sekä palontorjuntatyötä tukevan karttapalvelun käyttöönotto pelastustoimessa. Hankkeessa kokeiltiin aikaisemmassa MELLEVÄ-hankkeessa kehitettyjen staattisten palokarttojen skaalaamista koko valtakuntaan.   

MARISKA-hankkeessa: 

  • Tuetiin pelastuslaitoksia ottamaan staattinen kartta kokeilukäyttöön selaimella, kännykässä tai tabletissa 
  • Kokeiltiin ja koulutettiin staattisten karttojen käyttötapoja maastopalon torjuntatilanteessa alan opiskelijoille ja pilotointiin osallistuvien pelastuslaitosten henkilöstöille 
  • Raportoitiin metsäpalokarttaratkaisun skaalausmahdollisuudet ja arvio vaihtoehtojen kustannuksista ja hyödyistä. Viestittiin tuloksista alan ammattilaisille, vaikuttajille ja muille toimijoille. 
  • Laadittiin alueellisen tason varautumissuunnitelma ja arvioitiin tapoja kohdentaa tehokkaasti ja edistää metsäpaloriskiä vähentävää metsän käsittelyä.

Hankkeen kesto on 1.9.2021–31.12.2022.

Hanketta toteuttivat Suomen metsäkeskus, Arbonaut ja Pelastusopisto.

MARISKA-hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonepäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Arbonautin logo
Pelastusopiston logo
Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja