Siirry pääsisältöön

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa valtakunnallista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2022. Hankkeen päätoteuttajana on Suomen metsäkeskus ja tuensiirtosopimuksella kumppaneita ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus. 

Valtakunnallisesti on tarvetta hankkeelle, jossa toteuttavat organisaatiot tuntevat metsäalan laajasti ja omaavat monipuoliset tiedot metsistä, metsänomistajista, sekä metsäalan ja luonnontuotealan yrityksistä. 
Hankkeen vahvuutena on toteuttajaverkosto, joka täydentää Suomen metsäkeskuksen metsä- ja luonnontuotealan asiantuntemusta. Ruralia-instituutti on toiminut luonnontuotealan tutkimus- kehittämis- ja verkostotyössä runsaan 20 vuoden ajan, joten toimintaan on vankka asiantuntemus ja monipuoliset yhteydet. Luonnonvarakeskuksella puolestaan on alaan liittyvä maan kattava asiantuntijaverkosto, jalkautettavaa tutkimustietoa sekä hankkeen toimintaan liittyviä kehittämishankkeita. 

Tavoite 

Hanke ratkaisee yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Selvityksen perusteella noin 60 prosentilla luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on haasteita raaka-aineiden saannissa. Raaka-aineiden saatavuus on keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. 

Luonnontuoteala on kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan maailman markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Raaka-aineiden kerääjät ja toimittajat eivät kohtaa ympäri Suomea olevia luonnontuoteraaka-aineiden käytöstä ja jatkojalostuksesta kiinnostuneita yrityksiä. Keruusta kiinnostuneilla ei ole tarpeeksi tietoa kysytyistä raaka-aineista ja niiden keruukohteista, ostajat puolestaan eivät tavoita kerääjiä. 

Metsätietoa ja metsien tarjoamia luonnonvaroja voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin. Hanke luo ratkaisuja uusien mahdollisuuksien ja yhteistyösuhteiden avautumiselle yrityksille ja metsänomistajille avoimen metsätiedon avulla. 

Metsä- ja luonnontuotealoilla on runsaasti vajaasti hyödynnettyjä yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeella lisätään luonnontuotealan yritysten verkostoitumista metsäalan ”perinteisiin” yrityksiin. Tarpeellista on muun muassa metsäpalvelu- ja koneyrittäjien verkottuminen luonnontuotealan yritysten kanssa raaka-ainetuotannon kehittämiseksi. 

Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat monipuolistuneet, mutta ratkaisujen tekemisessä tarvittavaa tietoa puuttuu. Hanke luo ratkaisuja metsänomistajien tarpeeseen tarjoamalla tietoa ja laskelmia muun muassa erilaisista uusista tuotantoyhdistelmistä ja monikäyttöä tukevista metsänkäsittelymenetelmistä. 

Ratkaistavat ongelmat 

 • Raaka-aineiden hankala saatavuus on luonnontuotealan kehityksen pullonkaula. 
 • Metsätoimijoiden ja metsänomistajien tiedonpuute luonnontuotealan raaka-ainetarpeista ja elinkeinomahdollisuuksista. 
 • Metsä- ja luonnontuotealan yritysten ja toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. 

Hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen, monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa sekä edistää metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia. Hanke aktivoi erityisesti keruuluvan vaativien luonnonkasvien (esimerkiksi mahla, kuusenkerkät, pihka, pakuri, koristehavut, varvut ja lehdet) hankintaketjua. Hanke ratkaisee yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Toimialan kasvua tuetaan lisäämällä metsätiedon määrää ja sen hyödyntämistä yrityksissä. 

Hanke tiedottaa metsänomistajille selkeästi, mitä ansaintamahdollisuuksia luonnontuoteala luo ja miten metsänomistajat voivat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Verkostoitumista lisätään saattamalla metsä- ja luontoalojen yrityksiä yhteen. 

Keruusta kiinnostuneiden ja raaka-aineita tarvitsevien yritysten kontaktoimiseksi hankkeessa luodaan verkkopalvelu. Sähköisen järjestelmän avulla hallitaan raaka-aineiden toimitusketjua, lisätään toimijoiden yhteistyötä ja varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saatavuus luonnontuotealan yritysten tarpeisiin. 

Hankkeen päätavoitteena on 

 • edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen 
 • monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa 
 • nostaa esille metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia. 

Hankkeen määrällisiä tavoitteita 

 • Pilotit raaka-aineketjujen kehittämiseksi 10 kpl 
 • Kontaktipäivät 20 kpl 
 • Tuotekortit ja tietopaketit, case kuvaukset, videot 10 kpl 
 • Seminaarit ja teemapäivät 15 kpl 
 • Opintoretket 2 kpl 
 • Verkkopalvelu raaka-aineketjuun 
 • Tiedotuskirjeet/sähköpostit metsänomistajille 20 000 kpl ja luonnontuotealan toimijoille 2 000 kpl (vastaanottajia) 
 • Luonnontuotealan yritysten liittyminen Metsään.fi -palveluun, 10 kpl 
 • Osallistujia tilaisuuksiin n. 700 kpl 

Tilaisuuksien materiaalit 

14.4.2021 Monimuotoinen metsäni -metsänomistajatapahtuma

5.3.2020 Yrittäjyyttä ja lisätuloa luonnontuotteista, Lappeenranta 

18.2.2020 Katajanmarjat käyttöön-teemapäivä, Tornio 

5.2.2020 Hyödynnä metsän luonnontuotteet -seminaari, Oulu 

Havupäivä Sysmässä, 28.9., Liikolantie 570, Sysmä 

Luonnontuotteet liikkeelle, 17.9., Ravintola Kaks Ruusua, Ahlströminkatu 25, Varkaus 

Eväitä kasvavaan elintarvikevientiin luonnontuotteista, webinaari, ke 4.9., Aalto-yliopisto, Dipoli, Espoo 

Webinaarin toteuttivat yhteistyössä Suomen metsäkeskus sekä Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista-, Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille- ja NovelBaltic -hankkeet. 

Luonnontuotealan infotilaisuus: Tuloja kerkistä ja koivun lehdistä, pe 7.6.  Kuortaneen urheiluopisto, Opistotie 1, Kuortane 

Pohjanmaan marjat maailmalle -teemapäivä, to 6.6. Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki 

Luonnonyrttien keruun infotilaisuus, ke 5.6. Vekkilän museotila, Kirjurintie 2, Tammela 

Luonnontuoteala kasvuun Pohjois-Karjalassa, ma 13.5., Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Joensuu 

Kuusenkerkän keruun kontaktipäivä, ke 8.5., Ammattiopisto Lappia, Loue, Tervola 

Luonnontuotealasta elinvoimaa, ma 15.4., Biotalousinstituutti, Saarijärvi 

Mahla-päivä. Mahlan valutus ja käyttö, to 4.4., Oulu 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Ruralia-instituutin logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja