Siirry pääsisältöön

ILMO - ilmastotietoa metsänomistajille

Hankkeen rahoittajat

Metsien ja metsien käytön rooli on noussut viime vuosina näkyvästi esille kasvihuonekaasujen sitomisessa ja varastoinnissa. Lisäksi esiin ovat nousseet ilmaston muutoksesta johtuvat metsän käsittelyn sopeuttamistarpeet. Aihepiiristä on käyty julkista keskustelua, joka on nostanut esille uusia ja ristiriitaisiakin väittämiä, joiden taustalla olevaan tutkimustietoon metsänomistajien on vaikeaa päästä kiinni.  

Hankkeen tilaisuuksissa annetaan metsänomistajille perustietoa sekä valmiuksia ymmärtää ja hallita laajenevaa metsänkäsittelymenetelmien kirjoa omassa metsässään. Merkittävänä osa-alueena on myös ilmastokestävä metsäenergia, jonka kautta avataan metsänomistajille ja kotitalouksille puupohjaisen uusiutuvan energian tuotannon merkitystä ja hyviä toimintamalleja. Hanke järjestää metsänomistajille monipuolisesti tilaisuuksia, tietoiskuja, työnäytöksiä ja infotilaisuuksia sekä seminaareja ja tutustumisretkiä. 

Hankkeen tavoitteet 

 • antaa metsänomistajille valmiuksia valita metsänhoidon menetelmiä, joiden avulla edistetään metsien hiilensidontaa ja ilmaston muutokseen sopeutumista 
 • antaa metsänomistajille valmiuksia tuottaa kestävästi metsäraaka-ainetta energialaitoksille 
 • antaa kotitalouksille valmiuksia puun ilmastokestävään energiakäyttöön ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen 

Toteutusaika: 1.6.2020–31.12.2023

  Tutustu "Ilmastokestävää metsänhoitoa turvemailla" -videoomme
   

   Lisätietoa ilmastokestävästä metsäenergiasta

   Lisätietoa kotitalouksien polttopuun käytöstä

   Polttopuiden markkinapaikkoja verkossa

   Toiminta-alue
   Pohjois-Pohjanmaa

   Lisätietoja