Siirry pääsisältöön

ÄMYRI - Metsäalan yritysten tietoverkko

Hankkeen rahoittajat

Metsäalan yrityskenttä on sirpaloitunut ja erityisesti pienten yritysten on vaikea pitää yllä riittävää tietoisuuden ja osaamisen tasoa metsän käsittelyn muuttuvista suosituksista ja säädöksistä sekä toisaalta palvelumahdollisuuksista. Tiedon tuottajien (yhteistyökumppanit) näkökulmasta laaja, muuttuva ja kiireinen yrityskenttä on vaikea tavoittaa. Ratkaisuja tarvitaan siihen, miten yritykset ja tiedontuottajat voivat vaivattomasti löytää toisensa ja tarjolla olevaa tietoa sekä käydä keskusteluja. 

Metsäalan yritykset toimivat laajoilla toiminta-alueilla, toimintakenttä on pirstaleinen ja metsäalalla on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Keskeisiä toimialalla tapahtuvia muutoksia ovat esimerkiksi metsänkäsittelymenetelmien muutokset metsien hakkuissa ja suometsien puustonkasvatuksessa liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja metsätalouden kannattavaan harjoittamiseen, metsäenergian käytön lisääntyminen turpeen käytön vähentyessä sekä puuntuotannon ja luonnonhoidon tukijärjestelmien muutos Kemera-tukijärjestelmän päättyessä. Toimialaa koskevat muutokset aiheuttavat yrityksille painetta muuttaa toimintaansa mutta se luo myös mahdollisuuksia palveluvalikoiman laajentamiseen. 

Hankkeen tavoitteet 

  • Lisätä ja tukea metsäalan yritysten tiedonhankintaa ja osaamista. 
  • Metsäalan yritysten ja heidän yhteistyökumppaniensa (tiedontuottajat) välisen yhteistyön lisääminen. 
  • Metsäalalla toimivien toimijoiden verkostoituminen. 
  • Sähköisen alustan käyttöönotto, jossa metsäalan yritykset ja heidän yhteistyökumppaninsa voivat vaivattomasti löytää toisensa ja tarjolla olevaa tietoa sekä käydä keskusteluja.  
  • Pilotoida ja arvioida erilaisia verkoston toimintamuotoja. 

Edistää Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien metsäalan yritysten mahdollisuuksia toimia laadukkaasti ja kannattavasti myös tulevaisuudessa. 

ÄMYRI - Metsäalan yritysten tietoverkkohankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 - 31.12.2022.  Hankkeen ohjausryhmässä ja yhteistyötahoina hankkeessa ovat Pohjanmaan Koneyrittäjät, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja OSAO, Taivalkosken yksikkö. 

Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. 

Hankkeen yhteistyökumppanit

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja