Siirry pääsisältöön

Metsätalousmaan omistus omistajaryhmittäin

Raportti kuvaa metsätalousmaan omistuksen jakautumisen omistajaryhmiin Manner-Suomen alueella.   Omistajaryhmittäistä omistuksen lukumääriä ja pinta-aloja on mahdollista tarkastella kunta- ja maakuntatasolla.

Kiinteistön omistustieto perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän tietoon.  Omistajaryhmittely on tehty Metsäkeskuksessa. Sijoitusrahastot on tunnistettu Suomen Pankin ylläpitämän sijoitusrahastolistan perusteella. Metsäkiinteistöksi määritellään kiinteistö, jonka metsätalousmaan pinta-ala metsämaskin mukaan on vähintään 0,5 hehtaaria. Metsämaski on Metsäkeskuksen ylläpitämä, koko Suomen kattava tausta-aineisto metsätalouden käytössä olevasta maasta.

Pinta-alat on laskettu metsäkiinteistöjen metsätalousmaan pinta-aloista omistajan omistusosuus huomioiden.

Esimerkki: Jos 20 hehtaarin metsäkiinteistön omistaa puoliksi yksi luonnollinen henkilö ja yksi kuolinpesä, jakautuu omistajien lukumäärä ja omistuksen pinta-ala yksityishenkilö- ja kuolinpesä -omistajaryhmiin (10+10 hehtaaria).

Metsäkiinteistöjen kokonaismäärä on runsaat 950 000. Pinta-alasta lähes 44 prosenttia on yksityisten henkilöiden omistuksessa. Metsähallituksen omistuksen osuus on runsas kolmannes. Seuraavaksi suurimmat omistajaryhmät ovat yhtiöt (noin 7 %), kuolinpesät (noin 5 %) ja yhteismetsät (noin 3 %). Sijoitusrahastojen omistusosuus jää vielä alle prosenttiin.

Maakunnittain tarkasteltaessa yksityisten omistusosuus on suurinta, yli 70 prosenttia, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Yhtiöiden omistusosuus on merkittävintä Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa, 15-20 prosenttia pinta-alasta. Metsähallituksen hallinnoimien valtion metsien osuus on merkittävin Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Lapissa ja Kainuussa valtio on myös suurin omistajaryhmä. 

Yksityisten omistajien lukumäärä on raportissa runsaat 550 000, joka on noin 20 000 vähemmän kuin yksityismetsänomistajien kokonaismäärä (ks. Yksityiset metsänomistajat -raportti). Tämä johtuu siitä, että tässä raportissa yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen omistusosuuksien summan edellytetään olevan 100 prosenttia. Omistusosuuksissa on jonkin verran virheitä, ja tällaiset kiinteistöt on sijoitettu ”Omistustiedoissa puutteita” ryhmään. Lisäksi tässä ryhmässä ovat kiinteistöt, joiden omistajista Metsäkeskuksella ei ole tietoa.