Skip to main content
Toimijatiedote - 02.11.2021 14:22

Vesistörumpujen esteellisyys

Rumpujen esteellisyys on ympäristöongelma silloin, jos se estää muun muassa kalojen vaelluksen lisääntymis- tai syönnösalueille tai pohjaeläinten kulun. Noin puolet tierummuista on osittainen tai täydellinen este vaellukselle Koillismaalla tehtyjen selvitysten perusteella.

Metsä- ja peltoteiden rakentajille ja kunnostajille tarvitaan tietoa esteellisistä rummuista ja niiden korjaamistavoista sekä uusien vesistörumpujen asentamisesta. Tien perusparannuksen yhteydessä vesistörummun esteellisyys on helpoin korjata.

Syyt rumpujen esteellisyyteen

Suurin osa esteistä on tierumpuja, jotka ovat asennettu liian korkealle tai rummun alapuolinen purouoma on syöpynyt. Tällöin rummun alapäähän voi muodostua putous, joka estää vesieliöiden nousun. Yli 10 cm:n pudotus rummusta vesipintaan estää useimpien kalalajien nousun. Rummun alapuolinen putous uoman pohjaan ei saa olla suuri. Jo yli 2 cm:n pudotus estää muun muassa simpukoiden liikkumisen.

Muita esteellisyyden syitä ovat voimakas virtausnopeus rummun sisällä (yli 40 cm/s). Jo yli 20 cm/s voi estää pohjaeläinten liikkumisen rummussa. Rumpurakenteen pohjan sileys, veden mataluus rummussa (alle 20 cm on liian matala), lähestymisalueen tukkoisuus sekä rakenteen suulla olevat kivi- ja karikepadot lisäävät esteellisyyttä.

Rummun aiheuttaman nousuesteen poisto vaatii usein useamman kivikynnyksen tekemisen, jotta vesieliöille saadaan esteetön nousuväylä lähestymisalueen sekä rummun läpi.

Rumpuesteet pois -hanke välittää tietoa 

Metsäkeskuksen Rumpuesteet pois -hanke tulee järjestämään vuonna 2022 webinaareja, infotilaisuuksia ja maastopäiviä rumpujen esteellisyyden inventointiin ja korjaukseen metsä- ja peltoteiden rakentajille sekä tiehoitokuntien jäsenille. 

Lisätietoja hankkeen verkkosivulta.

Lisätietoja:
Irmeli Ruokanen
projektipäällikkö Rumpuesteet pois -hanke
Suomen metsäkeskus
p. 0400 286 030
irmeli.ruokanenatmetsakeskus.fi