Siirry pääsisältöön

Rumpuesteet pois

Hankkeen rahoittajat

Rumpuesteet pois -hanke turvaa kalojen kulkua ja puutavaran kuljetuksia

Metsä- ynnä muita yksityisteitä suunnittelevilla ja toteuttavilla yrittäjillä on suuri tarve saada tietoa esteettömien rumpujen rakentamisesta. Osa rummuista, yksi kolmasosa, on asennettu rakennusvaiheessa osittain väärin. Esteettömän rummun rakennustavasta ja suunnittelusta ei ole järjestetty koulutusta tai tiedotettu laajasti aikaisemmin.

Hankkeen tavoitteet 

  • Rumpuesteet pois -hankkeen tärkein tavoite on välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden korjaamisesta. 
  • Tietoisuus lisääntyy myös yksityistiekuntien ja suuren yleisön keskuudessa. 
  • Tavoitteena on, että metsäteiden suunnittelijat osaavat tehdä rumpuinventoinnin, jossa selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve. 
  • Metsätiepuolen yritysten osaaminen esteettömien ja lainmukaisten rumpujen suunnittelussa ja toteuttamisessa paranee. 
  • Tavoitteena on myös lisätä ja turvata metsäteiden perusparantamista, metsänhakkuuta ja puutavaran kulkua metsästä tehtaalle. 
  • Ekologisena tavoitteena on parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa keskittymällä vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien ennalta ehkäisemiseen ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämiseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hanke järjestää toimijoille ja metsäteiden hoitokunnille/toimitsijamiehille tiedonvälitystilaisuuksia maastossa vesistörumpujen esteellisyysasian inventoinnista, esteellisyyden poistamisen suunnittelusta ja esteettömän rummun asentamisesta tai korjausmahdollisuuksista kesäkautena 2022. Lisäksi hanke järjestää info-tilaisuuksia, webinaareja ja tiedotusta tiekunnille ja toimijoille.

Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Suomen metsäkeskus. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla. Hankeaika on 1.8.2021–31.12.2023.

Hankkeelle on saatu rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022).

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja