Siirry pääsisältöön

Vesiensuojeluun ja elinympäristöjen hoitoon haetaan tekijöitä

Uutinen - 24.05.2023 12:00

Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen ja samalla vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 24.5.2023. Tekijöitä etsitään nyt 17 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Kosteikot pidättävät kiintoaineita ja ravinteita ja voivat vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Kuva: Marjo Ahola

Nyt alkavassa luonnonhoitohankkeiden haussa etsitään tekijöitä vesiensuojelutöihin sekä elinympäristöjen hoitoon, kunnostukseen ja ennallistamiseen.  

Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja patoja.  

– Vesiensuojelutöiden tavoitteena on vähentää valuma-alueilta vesistöihin tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta ja tätä kautta säilyttää vesistöjen hyvä tila, toteaa luonnonhoidon asiantuntija Marjo Ahola Suomen metsäkeskuksesta. 

Tekijöitä haetaan nyt myös elinympäristöjen hoitoon, kunnostukseen ja ennallistamiseen. Haussa on hankkeita, joissa esimerkiksi ennallistetaan soita tukkimalla ojia ja tekemällä veden virtausta estäviä patoja sekä hoidetaan lehtoja poistamalla kuusia, jolloin lehtipuut saavat lisää kasvutilaa ja valoa. Luonnonhoitohankkeet ovat osa Helmi- ja METSO-ohjelmien toteutusta.  

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka pystyvät ottamaan kokonaisvastuun töiden toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin saa kemera-rahoituksen, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut.  

Metsäkeskus pyytää maanomistajilta sitoumukset, valvoo luonnonhoitotöiden toteutusta sekä neuvoo tarvittaessa luonnonhoidossa. 

Luonnonhoidon tukiin ja hakuun muutoksia ensi vuonna 

Nyt avautuva luonnonhoitohankkeiden haku on vuoden 2023 viimeinen hankehaku. Vuoden 2024 alussa on tavoitteena siirtyä nykyisestä kemera-tukijärjestelmästä uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään. Seuraava luonnonhoitohankkeiden haku on keväällä 2024.  

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä  tuo muutoksia luonnonhoidon tukiin ja tukien hakuun. Metsäkeskus järjestää jatkossakin luonnonhoidon hankehakuja elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamistöistä sekä vesiensuojelutöistä.  

Kulotuksia ei jatkossa ole enää mukana hankehaussa, vaan niihin voi hakea tukea suoraan. Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän aikana maanomistajat voivat hakea suoraan tukea myös vesiensuojelutöihin sekä elinympäristöjen hoitoon, kunnostukseen ja ennallistamiseen. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa vasta, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa ennen tuen hakemista ja rahoitushakemuksen hyväksymistä. 

Maastoesittelyjä luonnonhoitohankkeista tulossa 

Tarkemmat tiedot haussa olevista luonnonhoitohankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  Hakuaika on noin 3–4 viikkoa.  

Osaan haussa olevista hankkeista on mahdollisuus tutustua maastoesittelyssä. Tarkemmat tiedot luonnonhoitohankkeiden esittelyistä ja niiden ajankohdista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa  Uutinen - 17.05.2023 07:30
Metsien inventoinnit alkavat 21 alueella eri puolilla Suomea  Uutinen - 25.05.2023 07:30