Siirry pääsisältöön

Uudet kasvumallit käyttöön - puustotiedot sekä hakkuu- ja hoitoehdotukset tarkentuvat

Toimijatiedote - 04.03.2021 14:36

Metsäkeskus otti tammikuussa käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimmat kasvumallit. Kasvumallien avulla lasketaan puuston tulevaa kasvua ja päivitetään metsävaratietoja. Samalla muutoksia tulee myös Metsään.fi-palvelun hakkuu- ja hoitoehdotuksiin. Uudistukset parantavat metsävaratiedon laatua Metsään.fi-palvelussa, kun metsäkuvioiden puustotiedot sekä hakkuu- ja hoitoehdotukset tarkentuvat. Uudistukset näkyvät vähitellen, kun uutta metsävaratietoa julkaistaan ja vanhaa päivitetään.

Suomen metsäkeskus tuottaa uusien kasvumallien avulla entistä tarkempaa metsävaratietoa. 

Uusilla kasvumalleilla puuston kasvuennuste nousee erityisesti varttuneemmissa metsissä aiempaan verrattuna. Puustot saavuttavat harvennusikärajat ja uudistuskypsyyden läpimittarajat aiempaa nopeammin. Näin ollen myös varttuneiden puustojen harvennus- ja uudistushakkuuehdotukset aikaistuvat. Taimikoissa ennusteet säilyvät kutakuinkin ennallaan.  

Kasvumallien muutoksen tavoitteena on saada Metsäkeskuksen tuottamat metsävaratiedon kasvulaskelmat lähemmäksi valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) mitattuja puuston keskimääräisiä kasvuja.  

Sekametsien hakkuuennusteet tarkentuvat

Metsien hakkuu- ja hoitoehdotuksia lasketaan jatkossa uudella tavalla. Ehdotusten laskenta perustuu metsikön puulajisuhteisiin ja Tapion metsänhoidon suositusten puulajikohtaisiin harvennusmalleihin. Laskennassa huomioidaan myös suositellut metsän uudistamisikärajat.  

–Esimerkiksi mäntyä ja koivua kasvavassa sekametsässä sopivaa harvennusajankohtaa ei lasketa suoraan pääpuulajin harvennusmallilla, vaan laskennassa hyödynnetään männikön ja koivikon harvennusmalleja metsikön puulajien suhteessa, sanoo metsätietopäällikkö Esko Välimäki Suomen metsäkeskuksesta.   
Uudistus täsmentää hakkuuehdotusten ajoitusta ja hakkuukertymien laskentaa erityisesti sekametsissä. Hakkuuehdotukset eivät ole enää niin herkkiä kaukokartoitusaineistojen pääpuulajin tulkintavirheille.  

Muutokset näkyvät kaikilla metsäkuvioilla syksyllä 2021 

Uudistetun laskennan vaikutukset näkyvät metsävarakuvioiden tiedoissa vähitellen vuoden 2021 aikana. Aluksi ne näkyvät Metsään.fi-palvelussa uuden valmistuvan metsävaratiedon toimenpide-ehdotuksissa sekä yksittäisillä metsäkuvioilla, joiden tietoja ajantasaistetaan. Kaikilla metsäkuvioilla muutokset näkyvät viimeistään vuotuisten kasvunlaskentojen jälkeen syksyllä 2021.  

Kasvunlaskennan menetelmää on kehitetty yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja SimoSol Oy:n kanssa. Ennen käyttöönottoa menetelmää on varmistettu maastossa metsävaratiedon laatukontrollimittauksilla.  

Lisätietoja:  

Esko Välimäki 
metsätietopäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 718 4206 
esko.valimakiatmetsakeskus.fi 

Juha Antinluoma 
metsätietoasiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 525 3210 
juha.antinluomaatmetsakeskus.fi 

Metsään.fi-palvelussa rahoitushakemuksen teko helpottui Toimijatiedote - 25.03.2020 12:27
Metsitystuen hakupalvelu avautui Toimijatiedote - 23.03.2021 15:19