Siirry pääsisältöön

Uudet alueelliset metsäohjelmat valmistuivat

Uutinen - 03.12.2020 09:30

Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2021–2025 ovat valmistuneet. Uudet metsäohjelmat kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä aktiivisesti ja samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Puuntuotannon ja metsäteollisuuden lisäksi ohjelmissa on kehittämistavoitteita esimerkiksi puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Ohjelmien sisältämät toimenpiteet tukevat työllisyyttä, vihreää kasvua ja koronaelvytystä maakunnissa tulevina vuosina. 

Kuvateksti: Alueellisissa metsäohjelmissa yhteisenä tavoitteena on metsien moniarvoinen, monipuolinen ja kokonaiskestävä käyttö.

Metsien merkitys Suomen taloudelle on poikkeuksellisen suuri. Metsät työllistävät suoraan 65 000 ihmistä ja tavaraviennistä 20 prosenttia on metsäteollisuuden tuotteita. Metsänomistajia maassa on yli 600 000, eli joka kymmenes suomalainen omistaa metsää. Suomen metsistä hakataan vuodessa keskimäärin 70 prosenttia puuston kasvusta. Puuston määrä kasvaa, eli metsät sitovat hiiltä enemmän kuin sitä vapautuu metsien käytön kautta. Metsäluonnon monimuotoisuuteen on panostettu METSO-ohjelmassa. 

Metsillä on suuri merkitys myös yksittäisille ihmisille. Lähes jokainen suomalainen hyödyntää metsiä jollakin tavalla: myy puuta, kerää luonnonmarjoja tai harrastaa ulkoilua. Koronakriisin aikana suomalaisten luontosuhde on entisestään vahvistunut. Uusissa alueellisissa metsäohjelmissa tämä on huomioitu. Metsäohjelmien tavoitteena on ylläpitää mahdollisuuksia metsien virkistyskäyttöön ja muuhun monipuoliseen käyttöön ja samalla turvata edellytykset metsiin perustuvalle liiketoiminnalle. 

Vihreää kasvua, osaamista ja innovaatioita 

Alueellisissa metsäohjelmissa painottuvat metsätalous ja metsien muu hyödyntäminen, luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu sekä kunkin maakunnan omat tarpeet ja lähtökohdat. Ohjelmissa yhteisenä tavoitteena on metsien moniarvoinen, monipuolinen ja kokonaiskestävä käyttö. Ohjelmat pyrkivät myös parantamaan metsien käytön kannattavuutta, arvostusta ja toimintaedellytyksiä maakunnissa.  

Perinteisen metsätalouden ja puunkäytön lisäksi tulee kehittää uusia ja monipuolisia metsään perustuvia tuotteita ja palveluja. Ohjelmien tavoitteena on esimerkiksi lisätä puurakentamista sekä luonnontuotteiden keruuta ja luontomatkailua. Ohjelmissa on mukana runsaasti toimenpiteitä, jotka tukevat metsiin perustuvaa vihreä kasvua ja koronaelvytystä. Metsät nähdään tärkeänä osana ilmastoratkaisua, eikä sen ongelmana.  

– Suurimmat ilmastohyödyt saavutetaan hoitamalla metsiä ja pitämällä ne hyvässä kasvukunnossa, jalostamalla puupohjaisia pitkäikäisiä tuotteita ja korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita. Vihreä kasvu edellyttää metsien säilymistä terveinä ja kasvukykyisinä. Metsien tulevaisuus näyttää monipuoliselta ja valoisalta, uskoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Ohjelmat on valmisteltu laajassa yhteistyössä 

Alueellisia metsäohjelmia 2021–2025 on valmisteltu työryhmissä, työpajoissa ja keskusteluissa viime ja kuluvan vuoden aikana. 14 ohjelman valmistelutyöhön osallistui noin 600 henkilöä metsäalan organisaatioista ja sidosryhmistä. Palautetta ohjelmista on kerätty myös verkkokyselyllä ja lausuntojen kautta. Ohjelmat on hyväksytty maakunnallisissa metsäneuvostoissa.  

Alueelliset metsäohjelmat jalkauttavat käytäntöön Euroopan Unionin ja kansallisten strategioiden tavoitteita muun muassa monimuotoisuuden lisäämisestä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja maaseudun kehittämisestä.  

Uudet alueelliset metsäohjelmat kaudelle 2021–2025 ovat Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla. 

Yhteistyöllä vauhtia Kyyveden metsätalouden vesiensuojeluun Uutinen - 02.12.2020 13:46
Kotimainen joulukuusi on edelleen suosituin Uutinen - 09.12.2020 13:19