Alueelliset metsäohjelmat | Metsäkeskus

Alueelliset metsäohjelmat

Lisätietoja

Jyrki Haataja
aluekehityksen johtava asiantuntija
puh. 044 710 0851
jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

Alueellisten metsäohjelmat (AMO) kaudelle 2021–2025 julkaistiin joulukuun 2020 alussa. Ohjelmat on laadittu 14 metsäneuvostoalueelle. Ne ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia.

Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa sovitetaan yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tavoitteet. Tavoitteiden keskiössä on metsien monipuolinen ja kestävä hyödyntäminen. Metsäneuvostot seuraavat ja edistävät ohjelmien toteutumista.

Alueelliset metsäohjelmat

Metsäohjelmaesitteet

Metsäohjelmien seurantatiedot

Metsäohjelmien tulostus- ja arkistoversiot (pdf)

Metsäohjelmien valmisteluun liittyvää materiaalia

 

.