Alueelliset metsäohjelmat

Lisätietoja

Jyrki Haataja
aluekehityksen johtava asiantuntija
puh. 029 432 5000
jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

Alueelliset metsäohjelmat 2016-2020 ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Ohjelmat on tehty yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla.

Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.

Alueelliset metsäohjelmat ja luonnonhoidon toteutusohjelmat

Ohjelmakaudelle 2016-2020 metsäohjelmat on laadittu neljälletoista maakuntajaon mukaiselle alueelle.

Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma (TOTELMA) on Suomen metsäkeskuksen ja sen alueiden luonnonhoidon edistämisen suunnitelma julkisilla varoilla tuetun luonnonhoidon kohdistamiseksi. Toteutusohjelma suuntaa Metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoitusta ja toimeenpanoa sekä tehostaa toimintaa. Toteutusohjelma on laadittu osana alueellista metsäohjelmaa (AMO) jokaiselle neljälletoista alueellisen metsäneuvoston alueelle.

Kainuu

Vastuuhenkilö Tuomo Mikkonen

Pohjois-Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Eeva-Liisa Repo

Lappi

Vastuuhenkilö Ulla Huusko

Keski-Suomi

Vastuuhenkilö Seija Tiitinen-Salmela

Pohjois-Savo

Vastuuhenkilö Seppo Niskanen

Pohjois-Karjala

Vastuuhenkilö Leena Leskinen

Lounais-Suomi

Vastuuhenkilö Tapio Nummi

Pirkanmaa

Vastuuhenkilö Ari Lähteenmäki

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Yrjö Ylkänen

Kaakkois-Suomi

Vastuuhenkilö Pekka Vainikka

Etelä-Savo

Vastuuhenkilö Antti Heikkilä

Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Göran Ådjers

Häme

Vastuuhenkilö Jouni Rantala

Uusimaa

Vastuuhenkilö Jukka Matilainen

Koko maa

Yhteenveto

  • Yhteenveto luonnonhoidon alueellisista toteutusohjelmista.
     

Voit ladata kaikki alueelliset metsäohjelmat käyttöösi yhtenä pakettina tästä.

AMO-valmisteluun liittyviä ohjelmia