Alueelliset metsäohjelmat

Lisätietoja

Jyrki Haataja
aluekehityksen johtava asiantuntija
puh. 029 432 5000
jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

Alueelliset metsäohjelmat 2016-2020 ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Ohjelmat on tehty yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla.

Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.

Alueelliset metsäohjelmat ja luonnonhoidon toteutusohjelmat

Ohjelmakaudelle 2016-2020 metsäohjelmat on laadittu neljälletoista maakuntajaon mukaiselle alueelle.

Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma (TOTELMA) on Suomen metsäkeskuksen ja sen alueiden luonnonhoidon edistämisen suunnitelma julkisilla varoilla tuetun luonnonhoidon kohdistamiseksi. Toteutusohjelma suuntaa Metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoitusta ja toimeenpanoa sekä tehostaa toimintaa. Toteutusohjelma on laadittu osana alueellista metsäohjelmaa (AMO) jokaiselle neljälletoista alueellisen metsäneuvoston alueelle.

Voit ladata kaikki alueelliset metsäohjelmat käyttöösi yhtenä pakettina tästä.

AMO-valmisteluun liittyviä ohjelmia