Siirry pääsisältöön

Tuli metsässä -sanasto valmistui kommentoitavaksi

Uutinen - 12.04.2022 15:06

Metsäalan sanastotyön ensimmäinen sanasto-osio on valmistunut kommentoitavaksi lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tuli metsässä -sanasto sisältää 140 metsäpaloihin ja kulotuksiin liittyvää termiä ja määritelmää.

Kulotusta metsässä

Tuli metsässä -sanasto sisältää metsäpaloihin ja kulotuksiin liittyviä termejä ja määritelmiä. Kuva: Ville Koukkari

Suomen metsäkeskus vetää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto. Työn tuloksena on nyt valmistunut Tuli metsässä -sanasto, jota voi kommentoida oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa.    

Tuli metsässä -sanasto sisältää termimääritykset 140 metsäpaloihin ja kulotuksiin liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet. 

– Toivomme, että saamme kommentteja mahdollisimman laajalta joukolta metsäalan ammattilaisia eri organisaatioista. Lausuntopalvelu.fi on helppo käyttää. Sanastoa voi kommentoida koko sanaston, yksittäisen aihealueen sekä yksittäisen termitietueen tasolla, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsäalan sanasto helpottaa yhteistyötä ja viestintää

Ammattisanastosta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja myös alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä.

– Metsään liittyvä vuorovaikutus sekä kanssakäyminen perustuu yhteiseen ymmärrykseen metsällisten käsitteiden merkityssisällöstä, käsitteiden välisistä suhteista sekä käsitteitä parhaiten kuvaavista sanoista eli termeistä, kertoo terminologi Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta. 

Tuli metsässä -sanaston koostaminen alkoi kesällä 2021. Sanaston laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäkeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Metsähallituksesta. Sanastotyötä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  

Tuli metsässä -sanastoluonnosta voi kommentoida 15.5.2022 asti. 

Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Kommenttipyyntö Tuli metsästä -sanastosta lausuntopalvelu.fi-sivustolla 

Yhteistyö korostuu Uudenmaan luontomatkailun kehittämisessä Uutinen - 07.04.2022 08:24
Kuinka energian huoltovarmuus turvataan? - Metsäkeskuksen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus avaa metsäenergiatoimialan näkymiä Uutinen - 27.04.2022 09:00