Skip to main content
Mediatiedote - 29.06.2021 14:42

Puunkorjuun poikkeuslupaa ei tarvita Paula-myrskyn pahimmilla tuhoalueilla

Metsäkeskus ei edellytä metsänkäyttöilmoituksen poikkeusluvan hakemista kesäkuun 22. päivän myrskytuhoalueiden puunkorjuuseen. Poikkeusmenettely koskee myrskyssä kaatunutta, vaurioitunutta tai kuollutta puuta. Poikkeus on voimassa rajatulla alueella ja rajatun ajan.

Paula-myrsky aiheutti 22.6. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsissä merkittäviä myrskytuhoja. Myrskyn kaatamien puiden korjuusta on tehtävä metsänkäyttöilmoitus. Metsäkeskus ei edellytä poikkeuksen hakemista metsänkäyttöilmoituksen 10 päivän määräaikaan 28.6.-30.9.2021 välisenä aikana kun metsänkäyttöilmoitus koskee myrskytuhoalueiden puunkorjuuta Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Utajärven, Vaalan, Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella.  

Poikkeuksellinen menettely koskee vain kesäkuun 22. päivän myrskytuhoalueiden puunkorjuuta, jossa korjataan pääasiallisesti metsätuhossa kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhossa kuollutta puuta. Hakkuu voidaan aloittaa näissä tapauksissa heti metsänkäyttöilmoituksen tekemisen jälkeen. Poikkeus koskee vain edellä mainittuja alueita ja aikarajausta.  

Mikäli puunkorjuu kohdistuu tuhoalueilla metsälain erityisen arvokkaalle 10 pykälän kohteelle tulee poikkeuslupaa 10 päivän määräajasta poikkeamiseen hakea. 

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä vastaa maanomistaja tai hallintaoikeuden tai muun erityisoikeuden haltija tai näiden valtuuttama henkilö. 

Tarkemmat toimintaohjeet ja huomioitavat asiat metsänkäyttöilmoituksen laadintaan, metsätuholain soveltamiseen, metsälain 10 pykälän mukaisten kohteiden käsittelyyn ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain hankkeisiin on esitetty yksityiskohtaisemmin toimintaohjeessa. 

Lisätietoja: 

Jussi Pirkonen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 357 1212 
jussi.pirkonenatmetsakeskus.fi