Skip to main content
Mediatiedote - 28.06.2021 11:17

Metsämentoroinnista tukea metsänomistukseen

Tuoreet metsänomistajat kaipaavat neuvoja muun muassa monimuotoisuuteen, puukauppaan ja tuhoihin liittyen. Apua voi saada vertaistukeen pohjautuvasta metsämentoroinnista.

Suomen metsäkeskus järjesti huhtikuussa yhdessä Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry:n kanssa metsämentorointitilaisuuden, jossa kokeneemmat metsänomistajat toimivat mentoreina uusille tai kokemattomille metsänomistajille. Tarkoitus on tarjota tuoreille metsänomistajille vertaistukea metsänhoitoon sekä metsäasioihin liittyvään päätöksentekoon. Mentorointi myös tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden verkostoitua toisten metsänomistajien kanssa. Parhaassa tapauksessa tuoreet metsänomistajat löytävät tuekseen pitkäaikaisen metsämentorin, joka neuvoo metsään liittyvissä asioissa jatkossakin.

Huhtikuussa verkossa järjestetyn metsämentorointitilaisuuden tarkoituksena oli toimia aloitustapahtumana mentoroinnille. Tämän jälkeen osallistujat voivat halutessaan jatkaa yhteydenpitoa mentoreiden kanssa. Tilaisuuteen kutsuttiin ensisijaisesti tuoreita metsänomistajia, jotka omistavat metsää Etelä- tai Keski-Pohjanmaan alueella. Mentoreina toimivat Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry:n jäsenet, joilla on kokemusta jo pidemmältä ajalta metsänomistajuudesta. Tilaisuudessa keskusteltiin metsänomistukseen ja metsänhoitoon liittyvistä asioista, jotka mietityttivät tuoreita metsänomistajia. He saivat esittää kysymyksiään mentoreille ja mentorit kertoivat omista ajatuksistaan ja näkemyksistään kokemustensa pohjalta. Keskustelua käytiin esimerkiksi metsänomistamisen tavoitteista ja siitä, mitä metsänhoitotöitä kannattaa tehdä itse ja mitkä palvelut kannattaa ostaa. Lisäksi kysymyksiä esitettiin liittyen paikkatietoon ja sen saatavuuteen, hirvituhoihin, monimuotoisuuden turvaamiseen sekä puukauppasopimuksiin.

Palautteen perusteella mentorointiin osallistuneet metsänomistajat ovat kiinnostuneita jatkamaan yhteydenpitoa mentorin kanssa jatkossa joko etäyhteydellä tai kasvotusten vaikkapa omalla metsätilallaan.

- Positiivista palautetta saatiin esimerkiksi siitä, että tilaisuus mahdollisti ulkopuolisten mielipiteiden saamisen omien näkemysten tueksi ja vastapainoksi. Mentorointi koettiin erityisen hyödylliseksi varsinkin metsänhoitotyötä ja puukauppaa suunnitteleville metsänomistajille. Lisätietoa taas kaivattiin esimerkiksi metsäalan termeistä ja toimijoista, kertoo projektipäällikkö Marjo Mustola Suomen metsäkeskuksesta.

Myös mentorit toivovat tilaisuuksille jatkoa tulevaisuudessa.

- Kunpa itsellä olisi ollut uutena metsänomistajana tällainen mahdollisuus tutustua metsäomaisuuden hoitoon, toteaa puheenjohtaja Tiina Kuisti Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry:stä.

Metsiin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on vilkasta ja tietoa on tarjolla paljon. Tuoreille metsänomistajille metsiin liittyvä päätöksenteko voi olla haastavaa, jos metsäasiat tai metsäalan toimijat eivät ole tuttuja. Mentorin avulla metsänomistajuuden perusasioita voi käydä läpi ja kokemuksia vaihtaa neutraalisti ja puolueettomasti keskustelemalla. Samalla myös mentorit voivat oppia uutta.

- On tärkeää, että uudehkot metsänomistajat saavat tietoa toisilta metsänomistajilta eivätkä vain metsäammattilaisilta. Tulevaisuudessa mentorointitilaisuuksia voidaan järjestää myös kohtaamistapahtumina esimerkiksi metsässä. Mentoroinnin kautta kokeneemman metsänomistajan epäonnistumiset ja onnistumiset tulevat aidosti uudehkon metsänomistajan käyttöön, kuvaa asiakkuuspäällikkö Jouni Aila Suomen metsäkeskuksesta.

Mentorointitapahtuman järjesti Enemmän metsästä/Rikare skog -hanke, jota toteuttaa Suomen metsäkeskus yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston (SLU) ja Skogsstyrelsen:n kanssa. Hanketta osarahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta.

Lisätietoa:

Marjo Mustola
Projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
050 514 2236
marjo.mustolaatmetsakeskus.fi