Skip to main content
Mediatiedote - 16.09.2021 09:00

Metsien inventoinnit etenevät suunnitellusti

Viime vuonna aloitettu metsien inventointikierros on hyvässä vauhdissa. Kesän aikana laserkeilauksia ja ilmakuvauksia on tehty onnistuneesti 22 alueella. Maastossa tehtävät koealamittaukset ovat myös edenneet hyvin. Ensi vuoden aikana luvassa on tuoretta metsävaratietoa eri puolille Suomea.

Säät ovat suosineet kesän metsäkartoituksia. Yhteensä laserkeilauksia ja kuvauksia on tehty noin 5,9 miljoonan hehtaarin alalla, josta metsätalousmaan pinta-ala on noin 4,3 miljoonaa hehtaaria. Yksittäisen keilausalueen koko on keskimäärin 270 000 hehtaaria ja alueet sijaitsevat laajasti eri puolilla Suomea.

Meneillään oleva metsävaratietojen inventointikierros (2020-2025) kuuluu kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan, jota koordinoi Maanmittauslaitos. Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentoihin. Näitä aineistoja yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa metsien kasvupaikoista, puustosta ja luontokohteista sekä ehdotuksia hakkuista ja hoitotöistä.  

Metsien inventointi yksittäisellä alueella kestää 1,5–2 vuotta. Kesän 2020 inventointien metsävaratietojen julkaisu on parhaillaan menossa. 

– Tavoitteena on saada yksityismetsien metsävaratiedot julkaistua kaikilta vuonna 2020 keilatuilta ja kuvatuilta alueilta viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä, sanoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä  Suomen metsäkeskuksesta.  

Näiden 18 alueen yksityismetsien metsämaan kokonaispinta-alasta, joka on vajaat 2,2 miljoonaa hehtaaria, on elokuun loppuun mennessä julkaistu reilu puolet. Koko maassa valmiina on 6 alueen yksityismetsien tuoreet metsävaratiedot. Inventointialueiden sijainti ja myös tulevien vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivustolla.  

Kaikki julkaistut metsävaratiedot ovat saatavilla Metsään.fi-palvelusta tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille ja avoimena metsätietona muille tiedon käyttäjille.  

Uusilla tiedoilla korvataan aiemmat metsävaratiedot ja kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.  Oman metsätilan tietojen tulevan julkaisuvuoden voi tarkistaa jo nyt Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta.  

Lisätietoja:    
Jorma Jyrkilä  
metsätiedon palvelupäällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 723 2641  
jorma.jyrkilaatmetsakeskus.fi  

Seppo Kilpiäinen  
paikkatietoasiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 592 0981  
seppo.kilpiainenatmetsakeskus.fi