Skip to main content
Toimijatiedote - 13.10.2021 13:00

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu – uusia tekijöitä tarvitaan

Metsäkeskus avaa vuoden kolmannen luonnonhoitohankkeiden haun 13.10.2021. Nyt haetaan tekijöitä vesiensuojelutöihin, monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin sekä elinympäristöjen hoito- ja ennallistamistöihin. Uusia tekijöitä kaivataan etenkin vesiensuojelutöihin. 

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.  

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen. 

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa. 

Toteuttajia haetaan monenlaisiin vesiensuojelu- ja luonnonhoitotöihin 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 28 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea. 

Vuoden kolmannessa hankehaussa haetaan toteuttajia 13 vesiensuojeluhankkeelle Kanta-Hämeeseen, Etelä-Savoon, Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle, Satakuntaan sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kolmelle elinympäristöjen hoitohankkeelle haetaan toteuttajia Etelä- ja Pohjois-Savoon. Suoelinympäristöjen ennallistamiseen haetaan toteuttajia neljälle hankkeelle Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Savoon. Lisäksi haetaan toteuttajia 8 kulotushankkeeseen Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen, Pohjanmaalle, Etelä-Karjalaan, Etelä-Pohjanmaalle sekä Pirkanmaalle. 

Vesiensuojelu- ja ennallistamishankkeisiin kaivataan uusia toteuttajia. Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja estetään eroosiohaittoja. Elinympäristöjen hoito- ja ennallistamishankkeissa ylläpidetään elinympäristöjen monimuotoisuudelle arvokkaita ominaispiirteitä tai palautetaan niiden luonnontilaa.  

Kaikki hankehaussa olevat luonnonhoitohankkeet avataan hakuun 13.10.2021. Tarkemmat tiedot kaikista hankehaussa avatuista hankkeista on julkaistu Metsäkeskuksen verkkosivulla kohdassa Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille. Hankehakemusten jättöaika on hankekohtainen ja yleensä 3–4 viikkoa.   

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. Luonnonhoitohankkeisiin on tarjolla valtion kemera-tukea, jota myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen sekä vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin. 

Lisätietoja:  
Riikka Salomaa 
luonnonhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 7758 253 
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi 

Jarkko Partanen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 3368 860 
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi