Skip to main content
Toimijatiedote - 26.05.2021 09:48

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu

Metsäkeskus avaa vuoden toisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 26.5.2021. Nyt haetaan tekijöitä vesiensuojelutöihin, monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin ja pienvesi- ja suoelinympäristöjen hoitoon.  

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.  

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.   

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen.  

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.  

Toteuttajia haetaan monenlaisiin vesiensuojelu- ja luonnonhoitotöihin 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 13 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea.  

Vuoden toisessa hankehaussa haetaan toteuttajia 9 vesiensuojeluhankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon, Kanta-Hämeeseen ja Uudellemaalle. Lisäksi haetaan tekijöitä kahteen elinympäristöjen hoito- ja kunnostushankkeeseen Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueelle ja kahteen kulotushankkeeseen Päijät-Hämeeseen ja Satakuntaan. 

Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja ja estetään eroosiohaittoja. Elinympäristöjen hoito- ja kunnostushankkeissa palautetaan elinympäristön luonnontilaa tai ylläpidetään niiden monimuotoisuudelle arvokkaita ominaispiirteitä.  

Kaikki hankehaussa olevat luonnonhoitohankkeet avataan hakuun 26.5.2021. Tarkemmat tiedot kaikista hankehaussa avatuista hankkeista on julkaistu Metsäkeskuksen verkkosivulla kohdassa Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille. Hankehakemusten jättöaika on hankekohtainen ja yleensä 3–4 viikkoa.  

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. Luonnonhoitohankkeisiin on tarjolla valtion kemera-tukea, jota myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen sekä vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin.  

Lisätietoja:   
Riitta Raatikainen  
luonnonhoidon johtava asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 3140 440 
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi  

Jarkko Partanen  
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 3368 860  
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi