Siirry pääsisältöön

Liito-oravatiedot on päivitetty Metsään.fi-palveluun

Uutinen - 25.11.2022 09:40

Liito-orava on yksi uhanalaisista metsälajeista, jonka esiintymisellä voi olla vaikutusta metsien käsittelyyn. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää.  Metsänomistaja voi tarkistaa metsätilalleen merkityt tiedossa olevat liito-oravahavainnot Metsään.fi-palvelusta. Palveluun on nyt päivitetty ajantasaiset ja vahvistetut liito-oravatiedot.  

Liito-orava viihtyy kuusivaltaisissa sekametsissä. Kuva: Janne Mankinen/Vastavalo.net

Liito-orava on luonnonsuojelulailla suojeltu metsissä elävä yöaktiivinen nisäkäs. Se rakentaa pesänsä yleensä haavan koloon, oravan risupesään tai pönttöön.  

Metsänomistajan ja hakkuuoikeuden haltijan vastuulla on varmistaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei hävitetä eikä heikennetä.  Alueellinen ELY-keskus valvoo, kuinka liito-orava otetaan huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Tapio on tuottanut metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön neuvontamateriaalia liito-oravan huomioimisesta metsänkäytön yhteydessä.   

Metsään.fi-palvelussa ainoastaan viranomaisten vahvistamat liito-oravatiedot  

Metsäkeskus lähettää tiedossaan olevien liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkojen läheisyyteen osuvista metsänkäyttöilmoituksista tiedon maanomistajalle, tiedossaan olevalle hakkuuoikeuden haltijalle sekä alueelliselle ELY-keskukselle.   

– Metsänomistaja voi tarkistaa metsätilalleen merkityt liito-oravahavainnot Metsään.fi-palvelusta, jonne Metsäkeskus on juuri päivittänyt ajantasaiset tiedot. On huomattava, että palvelussa on ainoastaan viranomaisten vahvistamia liito-oravatietoja, kertoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskus saa nykyisin liito-oravatiedot Lajitietokeskukselta. Yksi Lajitietokeskuksen palveluista on Laji.fi-palvelu, jossa on erilliset käyttöliittymät sekä suurelle yleisölle, että viranomaisasiakkaille. Palvelussa on paljon havaintotietoa tarjolla, mutta Metsäkeskuksen liito-oravatiedot perustuvat Metsähallituksen ylläpitämään LajiGIS-aineistoon.   

– Aineisto ei välttämättä sisällä tietoa kaikista liito-oravakohteista. Jos maastossa havaitaan liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, vaikuttaa se metsänkäyttöön. Liito-orava on suojeltu, vaikka viranomaisella ei olisi tietoa sen esiintymisestä. Viime kädessä vastuu on hakkuuoikeuden haltijalla, muistuttaa projektipäällikkö Susanna Rokkanen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  

Liito-oravahavainnot on päivitetty Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun. 

Metsänomistaja voi tarkistaa eri lajihavaintoja Laji.fi-sivustolta  

Havaintoja liito-oravista ja muista uhanalaisista lajeista voivat kaikki käydä katsomassa Laji.fi-sivustolta. Sivustolla on sekä viranomaisten vahvistamia että kansalaisten ilmoittamia havaintoja. Joidenkin arkaluonteisten lajien paikkatiedot on karkeistettu yhden tai viiden kilometrin ruudun tarkkuudelle.     

Arkaluonteisten eli sensitiivisten lajien luettelo löytyy Laji.fi-sivustolta etusivun alaosasta kohdasta: Tiedonhallinta – Sensitiivinen lajitieto.  

Kirjanpainajatuhojen kasvuun kannattaa varautua Uutinen - 23.11.2022 08:00
Luonnonhoidolle on kysyntää tulevaisuudessa – vaikuttavuutta voi yhä parantaa Uutinen - 28.11.2022 13:33