Siirry pääsisältöön

Kemera-tukea metsäteiden kunnostukseen Paula-myrskyn alueilla

Toimijatiedote - 17.12.2021 08:35

Pohjoisessa Suomessa voidaan myöntää kemera-tukea metsätien perusparannukseen 60 prosenttia tiehankkeen kustannuksista. Edellisen tukirahoituksen loppuun maksamisesta on pitänyt kulua vähintään 20 vuotta, kunnes tukea voi saada uudelleen. Viime kesän Paula-myrskyn tuhoalueilla rahoitus voidaan myöntää nyt myös ennen tätä 20 vuoden määräaikaa.

Metsätien perusparannukseen voi saada kemera-tukea uudelleen ennen 20 vuoden määräaikaa esimerkiksi sillä perusteella, että kuljetuskalusto tai puuvirrat ovat muuttuneet huomattavasti tien tekemisen jälkeen. Joka tapauksessa edellisen rahoituksen loppuun maksamisesta tulee olla kulunut vähintään 15 vuotta, että tukea voi saada uudelleen.  

Tieverkosto ikääntyy ja kuljetuskaluston kokonaispainot ovat kasvaneet. Nämä asiat yhdessä asettavat haasteita metsätieverkoston kantavuudelle ja käytettävyydelle. Myös muuttunut ilmasto rasittaa tiestöä, kun kelirikkoajat pitenevät ja myrskytuhot tuovat ennakoimatonta kuljetustarvetta.  

– Koillismaalla ollaan Paula-myrskyn jälkeen tilanteessa, jossa metsätieverkostolle on kohdistunut puolen vuoden aikana sellainen kuormitus, jota normaalioloissa ei tulisi edes 20 vuoden aikana. Tuolla aluella voidaankin myöntää kemera-rahoitusta uudelleen, kun edellisen hankkeen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 15 vuotta. Tätä mahdollisuutta kannattaa maanomistajien hyödyntää, jotta tulevat uudistamis- ja metsänhoitotyöt voidaan hoitaa hyvän tieverkoston turvin, kannustaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 15-20 vuotta sitten valmiiksi tehtyjä metsäteitä 691 kilometriä ja Kainuussa 590 kilometriä. Paula-myrskyn runtelemilla alueilla on runsaasti metsäteitä, joita voi olla tarvetta kunnostaa ja joille on mahdollista saada kemera-tukea. Tarkemmat tiedot kohteista saa Metsäkeskuksesta. 

Lue lisää metsäteiden kemera-tuesta Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Lisätietoja: 
Jussi Pirkonen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 357 1212 
jussi.pirkonenatmetsakeskus.fi 

Metsän luontainen uudistaminen onnistuu viljelyä harvemmin Toimijatiedote - 15.12.2021 08:34
Metsätuholain muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 Toimijatiedote - 22.12.2021 12:48