Siirry pääsisältöön
Uutinen - 11.12.2020 13:05

Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun saakka

Kemera-laki sai kolmen vuoden jatkoajan. Lain jatkuminen enintään vuoden 2023 loppuun saakka vahvistettiin 11.12.2020. Näin ollen Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa keskeytyksettä vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin.

Mies raivaussahan kanssa taimikossa alkutalvesta.

Kuvateksti: Kemera-lain jatko varmistaa, että metsänhoidon kannusteisiin ei tule katkoksia.

Kemera-laki sai jatkoaikaa ja on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun. Lain jatko tarkoittaa sitä, että Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin. Ilman lain jatkamista Kemera-tukien myöntäminen olisi päättynyt vuoden lopussa.  

Kemera-lakiin ei tule vuodenvaihteessa muutoksia. Lain voimassaolon jatkuessa voidaan kuitenkin suometsä-, metsätie- ja terveyslannoitushankkeille yleensä myöntää pitempi toteutusaika kuin tämän vuoden puolella hyväksyttäville hankkeille.

Kemeran korvaavan kannustinjärjestelmän valmistelu jatkuu 

Kemera-lain jatkaminen on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on viivästynyt Euroopan unionissa. Lain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Uusi kannustejärjestelmä tulee korvaamaan Kemeran.  

Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoito on erittäin tärkeää sekä puuntuotannon, metsien terveyden ja kasvukyvyn että hiilinielujen kannalta. Kemera-lain voimassaolon pidennys varmistaa, että metsänhoidon kannusteet jatkuvat katkoitta.  

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika