Siirry pääsisältöön

CLT-levyt korjuutestissä

Uutinen - 11.11.2022 13:32

Viisikerroksisia CLT-levyjä testattiin turvemaiden puunkorjuussa sulan maan aikaan. Levyjä on käytetty kapeiden suojuottien ylityksessä, kokoojauran vahvistamisessa sekä ojien ja purojen ylityksessä. Tavoitteena on selvittää levyjen kantavuutta, kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta puunkorjuussa. Levyjen käyttö puunkorjuussa on Suomessa uusi menetelmä ja sitä kehitetään CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa -hankkeessa.

CLT-levyjen käyttöä kokeiltiin Hirvaan Lentokonejängällä suonotkon ylityksessä. Levyt ovat herättäneet kiinnostusta myös muilla toimialoilla. Levyt kuljetettiin kohteelle puutavara-autolla, jonka nosturilla levyjen lastaus ja purku sujui hyvin.

– Levyt näyttävät kantavan hyvin raskaammankin koneen. Metsähallituksen työmaalla oli käytössä ajokone, jonka paino oli kuorman kanssa noin 35 000–40 000 kiloa, toteaa tutkija Harri Lindeman Luken metsäteknologia ja logistiikkaryhmästä.

Hankkeessa tehdään myös levyjen käytön kannattavuuslaskelmat. Selvää on, että ihan pienen leimikon takia levyjä ei ole kannattavaa siirtää ja asentaa paikalleen.

- Testeistä saatiin taas arvokasta tietoa levyjen käytettävyyteen ja kestävyyteen liittyen, sekä tietoa kannattavuuslaskelmien tueksi, sanoo asiakasneuvoja Helena Pahkala Metsäkeskuksesta.

Levyjä voidaan käyttää muun muassa sellaisilla leimikoilla, joilla kesäkorjuu ei tavallisesti onnistuisi. Levyillä voidaan ehkäistä puunkorjuun maastovaurioita myös muilla pienialaisilla kohteilla.

Levyt todellisilla korjuukohteilla

Levyjä testattiin vielä myöhemmin syksyllä Ranualla. Korjuukohteet olivat puustoisempia ja sijaitsivat turvemaalla, jossa turvetta oli noin 2 metriä levyjen alla. Toinen paikoista, jossa levyjä hyödynnettiin, oli selkeä talvikorjuukohde. Siellä puuta pystyttiin korjaamaan levyjä käyttämällä jo sulan maan aikaan. Toisessa kohteessa levyt lyhensivät lähikuljetusmatkaa 600–700 metriä.

– Tällä kohteella levyjen käytöstä syntyvät kustannukset kuittautuivat takaisin lyhyemmässä metsäkuljetuksessa, kertoi leimikon suunnitellut Kimmo Karjalainen.

Karjalainen toteaa myös, että levyjen avulla saadaan kangasmaahakkuita lisää kesäkohteiksi.

CLT-levyille pyritään saamaan vielä käyttökertoja ja kulutusta lisää. Levyjen kulumiseen näyttää vaikuttavan ratkaisevasti koneeseen asennetut ketjut ja telat. Hankkeen loppupuolella tehtävässä rakenneteknisessä analyysissä selviää, miten levyt ovat kestäneet käyttöä.

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa - video YouTubessa. 

 

Ympäristötukivaroihin tulossa merkittävä lisäys ensi vuonna  Uutinen - 07.11.2022 08:00
Uudessa karttapalvelussa näkyvät laajenevat yhteismetsät Uutinen - 16.11.2022 14:00