Siirry pääsisältöön

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa

Hankkeen rahoittajat

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) -hankkeessa testataan CLT-levyjen soveltuvuutta pehmeiden kohteiden maaperän kantavuuden parantamiseen. Samalla testataan CLT-levyjen soveltuvuutta tilapäisinä siltaratkaisuina esimerkiksi ojien ylityksiin. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla edistetään ympärivuotista puunkorjuuta, suojataan maan pintaa mahdollisilta korjuuvaurioilta, lyhennetään metsäkuljetusmatkoja, ja siten parannetaan puunkorjuun energiatehokkuutta. 

Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista. Samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta kasvattaa levyjen valmistuksen materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta. 

Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset testauskohteet, tehdään kannattavuus- ja lujuuslaskelmia, valmistetaan levyjen prototyypit sekä suoritetaan maastotestauksia. Lisäksi järjestetään demonstraatioita, joissa tuloksia esitellään maastossa. Hankkeessa kerätään tietoperusta CLT-levyjen ominaisuuksista maan kantavuuden parantamisessa erilaisissa olosuhteissa. 

Hankeaika: 1.10.2020-31.8.2023.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Lapin ammattikorkeakoulu päätoteuttajana vastaa hankkeen hallinnosta.  

Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen metsäkeskus, Kemin Digipolis Oy ja Luonnonvarakeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana joko suoraan tai välillisesti muun muassa CLT-levyjen valmistajat, metsäteollisuuden yritykset, metsäpalveluyritykset, puunkorjuuyritykset, oppilaitokset, puutuoteteollisuus sekä maanrakennus- ja kaivosteollisuus. 

Toiminta-alue
Lappi

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Lapin ammattikorkeakoulun logo
Digipolis logo

Lisätietoja