Siirry pääsisältöön

Aktiivisuutta metsänomistukseen - lisää hiiltä Lapin metsiin

Uutinen - 18.03.2021 09:59

Uusien metsäbiotalouden investointipäätösten myötä puukauppa tulee vilkastumaan Lapissa. Metsäteollisuuden puun käyttö Lapissa on kahtena viime vuotena ollut noin viisi miljoonaa kuutiometriä. Vuotuisten hakkuumahdollisuuksien on arvioitu olevan kaksi miljoonaa kuutiometriä enemmän.

karttakuva metsätilajaosta

Kuvateksti: Nauhamainen tilusrakenne heikentää metsätalouden kannattavuutta. Kuva: Maanmittauslaitos

Lapissa käynnistyi Aktiivisuutta metsänomistukseen – lisää hiiltä Lapin metsiin -hanke, jonka tavoitteena on parantaa aktiivisen, yritysmäisen ja kannattavan metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Sekä samalla edesauttaa osaltaan puuraaka-aineen riittävää tarjontaa Lapin nykyisille ja tuleville jalostuslaitoksille.

- Tiedotamme metsänomistajille erilaisista metsänomistuksen ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksista. Tavoitteena on estää metsäomaisuuden pirstoutuminen ja aktivoida metsänomistajia kestävään metsänhoitoon, jolloin hiilen sidonta ja varastoituminen Lapin metsiin parantuu, kertoo projektipäällikkö Juha Järvenpää.

Yhteismetsät yksi ratkaisu järkevään metsänomistukseen

Lapissa sijaitsevan metsätilan omistaja asuu yhä useammin kaukana tilastaan. Tällöin metsänomistus helposti passivoituu ja metsien kunto pääsee heikkenemään. Yhteismetsä voi olla yksi ratkaisu tilanteeseen. Lapin alueella toimii 76 yhteismetsää. Yksityisten metsäomistajien lisäksi myös alueen kunnat, kaupungit ja seurakunnat ovat liittäneet metsiään yhteismetsiin.

Oikea-aikaiset metsätilan sukupolvenvaihdokset

Lapin metsänomistajien keski-ikä on 62 vuotta. Sukupolvenvaihdos kannattaa tehdä ajallaan, jotta metsien aktiiviset hoitotoimet jatkuvat. Hiilen sidontaa ja varastointia metsissä pystytään tehostamaan metsätaloustoimenpitein. Hyvin kasvavat metsät sitovat tehokkaasti hiiltä ja siten hillitsevät ilmastonmuutosta.

Metsätilusjärjestelyillä kannattavuutta metsäomistukseen

Uusien metsäbiotalouden investointipäätösten myötä puukauppa tulee vilkastumaan Lapissa. Erityisesti Länsi-Lapissa on viime vuosien aikana toteutetuista toimista huolimatta edelleen tekemistä heikon tilusrakenteen parantamisessa. Pirstoutuneilla tiloilla leimikkokoko jää pieneksi ja puun metsäkuljetusmatka on pitkä. Tilusjärjestely parantaa metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Yhdessä metsänomistajien kanssa pyritään muodostamaan järkevä ja mahdollisimman yhtenäinen metsäalue.

Hankkeen yhteistyökumppani on Maanmittauslaitos. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Tuhkan käytöllä uutta liiketoimintaa ja ilmastohyötyjä Uutinen - 16.03.2021 08:56
Metsäkeskuksen tapahtumien ilmoittautumisessa käyttökatko 19.-23.3.  Uutinen - 19.03.2021 09:22