Säästetään riistatiheikköjä | Metsäkeskus

Säästetään riistatiheikköjä

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

 • Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
 • Riistatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä ryhmiä, joiden koko voi vaihdella muutaman puun ryhmästä reiluun aariin.
 • Riistatiheikköön jätetään vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa. Kuusi on tiheikön tärkein puulaji.
 • Riistatiheikköjä jätetään, jotta kasvava metsä säilyisi sopivana eläimille, erityisesti linnulle. Riistatiheikköjen ansiosta eläimet voivat löytää metsässä yhtäaikaisesti sekä ravinnon että suojaa.
 • Kuusi on riistatiheikön tärkein puu koska se tarjoaa parhaiten suojaa. Puulajiston monipuolisuus lisää tiheikön arvoa riistan ja muun monimuotoisuuden näkökulmasta.

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus

 • Puustoltaan sopivia kohtia riistatiheikölle löytyy yleensä esimerkiksi kosteista painanteista ja läheltä kuvion reunaa. Hehtaarille sopii 4-5 riistatiheikköä, jotka jätetään raivaamatta.
 • Riistatiheiköt pienentävät taimikonhoidon kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa.
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi.
 • Riistatiheiköt eivät vaikuta taimikonhoidon Kemera-tukikelpoisuuteen, jos niitä on alle 10 % kokonaisalasta.

Kasvatushakkuut

 • Hehtaarille sopii 4-5 riistatiheikköä, jotka jätetään ennakkoon raivaamatta sekä harventamatta hakkuussa. Ennakkoraivauksessa tämä tarkoittaa suurin piirtein yhtä tiheikköä jokaista raivaussahan tankillista kohden.
 • Riistatiheiköt pienentävät ennakkoraivauksen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. Jos tiheiköiden keskikoko on 0,5 aaria, niin 4 riistatiheikköä kattaa 2 % hehtaarin pinta-alasta. Vastaavalla pinta-alalla tukkipuun saanti jää muuta aluetta heikommaksi.
 • Riistatiheiköissä kasvanut korjuukelpoinen puusto voidaan hyödyntää myöhemmissä hakkuissa normaaliin tapaan.
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi.

Kuva 3. Harvennetun kuvion reunaan jätetty riistatiheikkö.

Kuva 4.Tällaisella kohteella ei tarvita ennakkoraivausta.

Uudistushakkuut

 • Hehtaarille sopii 4-5 alikasvostiheikköä, jotka jätetään raivaamatta ja uudistamatta. Hakkuussa tiheikköjen alueelta korjataan järeä puusto, ellei kyseessä ole säästöpuuryhmä.
 • Riistatiheiköt pienentävät metsänuudistamisen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa.
 • Mikäli riistatiheikköjä jätetään metsänuudistamisen kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi.

.