Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi | Metsäkeskus

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

Lisätietoja

Mira Isoniemi
Projektipäällikkö
P. 050 505 2744
mira.isoniemi(at)metsakeskus.fi

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä tavalla.

  • paikkatietoa hyödyntävien menetelmien ja työkalujen kehittäminen potentiaalisten metsityskohteiden etsimiseen
  • metsityksen menetelmiä, tuloksia, kannattavuutta ja koealaverkostoa havainnollistavan nettisivun ja karttasovelluksen rakentaminen
  • metsityksen hiilikompensaatiomallin rakentaminen ja siihen tarvittavien hiilensidontalaskelmien tuottaminen
  • tiedotusmateriaalin tuottaminen ja tiedon levitys eri kanavien kautta
  • metsityshankkeiden aktivointi

Valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hanketta toteutetaan 1.9.2019-31.12.2021.

Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tulevat tapahtumat

Hankkeessa julkaistu

Tapahtumien materiaalit

15.9.2020 Peltoheittojen ja turvesuonpohjien metsitys,  Kuusamo
16.9.2020 Metsitys ja raivauksen hyödyt, Rovaniemi

19.5.2020 Hiilensidonnan mahdollisuudet talousmetsissä - metsitys ja energiapuuhakkuut -webinaari

7.5.2020 Suonpohja ja peltoheitot metsittämällä hiilinieluksi ja vesistökuormitus kuriin -webinaari

Muut aineistot

.