Siirry pääsisältöön

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Tavoitteet 

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä tavalla. 

  • Paikkatietoa hyödyntävien menetelmien ja työkalujen kehittäminen potentiaalisten metsityskohteiden etsimiseen.
  • Metsityksen menetelmiä, tuloksia, kannattavuutta ja koealaverkostoa havainnollistavan nettisivun ja karttasovelluksen rakentaminen.
  • Metsityksen hiilikompensaatiomallin rakentaminen ja siihen tarvittavien hiilensidontalaskelmien tuottaminen. 
  • Tiedotusmateriaalin tuottaminen ja tiedon levitys eri kanavien kautta. 
  • Metsityshankkeiden aktivointi.

Lisäksi selvitetään tilusrakenteesta johtuvia kehittämistarpeita ja ratkaisuvaihtoehtoja suonpohjilla ja vielä turvetuotannossa olevilla alueilla sekä puustoisilla hyvillä tuhkalannoituskohteilla.

Valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

Hanketta toteutetaan 1.9.2019-31.12.2022.

Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Tutustu hankkeen julkaisuihin ja aineistoihin materiaalisivulla

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja