Palvelut yrityksille

Metsäkeskuksesta löydät parhaan asiantuntemuksen metsävaratietoon, metsälainsäädäntöön, metsäenergiaan, metsän- ja luonnonhoitoon ja metsänomistajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintaansa esimerkiksi puun jalostamisen, metsäenergian, korjuun, kuljetuksen, metsäpalveluiden ja puukaupan alalla.

Metsäkeskuksen palvelut yrityksille koostuvat henkilökohtaisesta asiantuntijapalvelusta, koulutuspalveluista, tietotuotteista ja sähköisistä palveluista.

Metsäkeskuksesta saat

 • henkilökohtaista asiantuntija-apua yritystoimintasi kehittämiseen (esimerkiksi asiantuntija-apu lämpöyrittäjyyttä suunnittelevalle)
 • yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia omalle henkilöstölle tai asiakkaille (esimerkiksi metsälakeihin ja niiden muutoksiin liittyvät koulutukset)
 • metsiin, metsien hyödyntämiseen ja metsänomistukseen liittyvää tietoa yrityksesi tietotarpeisiin (esimerkiksi erilaiset tilastot, taulukot ja paikkatietoaineistot, metsänomistajien osoitetiedot sekä Metsään.fi-palvelu).

Henkilökohtainen neuvonta

Yritysasiakasneuvojamme toimivat kattavasti kaikissa maakunnissa. Metsäkeskuksen asiakasyrityksiä ovat laajasti erilaisia palveluja metsäalalle tarjoavat yritykset. Yrityspalvelumme on suunnitelmallista ja alkuvaiheen henkilökohtainen asiantuntija-apu on maksutonta.

Neuvonta ja kehittämistoimenpiteet suunnitellaan yhdessä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Vahvuutemme on laaja asiantuntijaosaaminen ja hyvät verkostot alan muihin toimijoihin.

Yritysneuvonnan toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi erilaisten yritysrahoitusvaihtoehtojen kartoitus, sopivan kumppanin etsiminen kehittämistoimien eteenpäin viemiseksi, yritysten verkostoiminen, koulutustilaisuuksien järjestäminen ja metsätietoselvitysten tekeminen.

Esimerkkejä räätälöidyistä palveluista

 • selvitys laajennusta suunnittelevalle sahalaitokselle hankinta-alueen puuvarannosta
 • metsäpalveluyrittäjien verkoston ja koulutuksen toteuttaminen
 • kehittämiskeskustelut ja kehittämissuunnitelmat metsäpalvelu-, korjuu- ja puunjalostusyrityksille, kiinteistönvälittäjille ja muille metsä- ja puualan toimijoille
 • lämpölaitos- ja puunjalostusyritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvitys

Koulutukset metsäalan toimijoille

Tarjoamme monipuolisesti koulutusta metsäalan toimijoille. Olemme erikoistuneet metsäalaa koskevan lainsäädännön muutosten kouluttamiseen käytännönläheisestä näkökulmasta.

Esimerkkejä koulutustarjonnastamme:

 • metsälainsäädännön ja Kemera-koulutukset metsäalan toimijoille
 • sukupolvenvaihdoksen hoitaminen metsäkiinteistöjen osalta, kohderyhmänä pankit
 • metsätalouden vesiensuojelu ja luontokohteiden tunnistaminen
 • Metsään.fi-palvelu tukena tila-arvioiden, lainavakuuksien ja perinnönjaon yhteydessä, kohderyhmänä pankit ja kiinteistönvälittäjät
 • Metsään.fi-palvelu tehokäyttöön koulutukset metsäalan toimijoille
 • luonnonhoitokortin osaamiskokeet
 • kasvinsuojeluainekoulutus juurikäävän torjuntaa varten korjuuyrittäjille
 • CE-merkinnän koulutus puualan yrittäjille

Tarkat tiedot ajankohtaisista koulutuksista löydät koulutuskalenteristamme. Valmiiden koulutuspakettien lisäksi voit tilata meiltä tarpeiden mukaan räätälöidyn koulutuksen. Kauttamme järjestyvät niin luentokurssit, kuin maastokoulutuksetkin. Järjestämme koulutuksia koko maassa ja teemme tiiviisti yhteistyötä muiden asiantuntijaorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Koulutusten hinta vaihtelee sisällön ja keston mukaan.

Suunnitteletko koulutusta suurelle ryhmälle? Voit ottaa yhteyttä suoraan yritysasiakasneuvojiimme tai hr-tiimiimme, tapahtumat(at)metsakeskus.fi.

Metsään.fi-palvelu ja metsätietotuotteet

Metsään.fi on metsänomistajia ja metsäalan palveluntarjoajia yhdistävä sähköinen asiointipalvelu, josta löytyvät yksityismetsien metsävaratiedot. Tutustu palveluun osoitteessa www.metsään.fi.

Metsään.fi-palvelu on maksuton.

Metsävaratiedosta tuotetut tietotuotteet ovat vapaasti hyödynnettävissä verkkosivuillamme. Erikseen tilattavia selvityksiä lukuun ottamatta tietotuotteet ovat maksuttomia.

Apua yrityksesi näkyvyyteen

Olemme koonneet suomalaisten metsäpalveluyritysten yhteystiedot kartalle ja julkaisemme ne verkkosivullamme. Voit ilmoittaa yhteystietosi tai muokata tietojasi helposti verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Uudet yrittäjät päivitetään kartalle kuukausittain.

Voit tilata meiltä metsänomistajien postiosoitteita suoramarkkinointiin tietyin edellytyksin. Osoitteiden tilaus tapahtuu täyttämällä Metsätiedon yhteystietojen luovutuspyyntö -lomake, joka toimitetaan Metsäkeskukseen. Tietojen luovutuksesta peritään kulloinkin voimassa olevaan maksuperusteasetukseen perustuva perusmaksu, joka on 127/2017 asetuksen mukaisesti 150 eur ja lisäksi 10 centtiä per osoite. 

Liittymällä Metsään.fi-palveluun tavoitat metsänomistajat, jotka hakevat tietoa metsäpalveluiden tarjoajista.

Kehittämishankkeet 

Metsäkeskus vastaa useista valtakunnallisista ja alueellisista yritystoimintaan suunnatuista kehittämishankkeista. Moni hankkeista on suunnattu bioenergia-, puutuote ja metsäpalveluyrittäjyyden sekä puurakentamisen kehittämiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Hanketoiminnan suunnittelua ohjaavat yritysten tarpeet. Hankkeissa teemme laajasti yhteistyötä muiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä Metsäkeskuksen toteuttamista hankkeista:

 • ratkaisumallit sähköyhtiöille sähkölinjojen vierimetsien hoitamiseksi
 • uusien yritysverkostojen ja palvelumallien kehittäminen (esimerkiksi ryhtihalli- ja timanttipihattoverkostot)
 • metsäluontoon perustuvien elinkeinojen laajentaminen (esimerkiksi talousmetsien luomusertifioinnin kehittäminen)
 • lämpöyrittäjyyskohteiden kartoitus ja tilaaja-tuottajayhteyksien toteutus
 • puutuotealan toimijoiden vientiverkoston toteuttaminen

Käynnissä olevat hankkeet löydät verkkosivuiltamme.