Metsätilan omistajanvaihdos | Metsäkeskus

Metsätilan omistajanvaihdos

Lisätietoja

Metsätilan omistajanvaihdostapaa kannattaa punnita eri näkökulmista, jotta päätös tyydyttää kaikkia osapuolia. Omistajanvaihdostavan valintaan vaikuttavat esimerkiksi luopuvan metsänomistajan tilanne (esimerkiksi metsään kohdistuva rahantarve), jatkavan metsänomistajan tilanne (esimerkiksi mahdollisuus ja halu sijoittaa varoja metsään) sekä omistusvaihdoksen kohteena olevan metsän ominaisuudet (puuston määrä ja lähivuosien hakkuumahdollisuudet).

Kartoita, löytyykö metsätilalle halukas jatkaja

Mikäli metsästään luopuva aikoo siirtää metsän omille jälkipolvilleen, kannattaa aina varmistaa, että jatkajilla on aito kiinnostus metsätalouden harjoittamiseen. Mikäli omasta lähipiiristä ei löydy motivoitunutta jatkajaa, kannattaa vakavasti miettiä metsän myyntiä vieraalle taholle. Metsäpalstoilla on viime vuosina ollut hyvä kysyntä, ja metsistä on maksettu hyvin.

Perehdy verotukseen

Metsätilan omistajanvaihdosta suunniteltaessa kannattaa perehtyä siihen liittyvään vero- ja muuhun lainsäädäntöön. Veroja ei kannata maksaa tarpeettomasti, mutta verotus ei saa missään nimessä olla ainoa asia, kun omistajanvaihdosta pohditaan.

Tilan pirstominen heikentää kannattavuutta

Metsätilan omistajanvaihdoksessa kannattaa pyrkiä tiettyyn yksinkertaisuuteen niin että sekä luopuja ja vastaanottaja ymmärtävät, mitä ollaan tekemässä. Lisäksi omistajanvaihdoksissa kannattaa aina välttää metsätilojen pirstomista.

Sovun säilyttäminen perheessä on luonnollisesti tavoiteltava asia. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki perilliset saisivat omistajanvaihdoksessa samanarvoisen palan metsää. Osalle lapsista voidaan siirtää muuta omaisuutta kuin metsää, tai lapset voivat keskenään tasoittaa omaisuuseroja rahalla.

Metsänomistajaksi usein suunnittelematta

Jos metsätilaksi luetaan yli neljän hehtaarin tilat, on Suomessa kaikkiaan hieman yli 300 000 metsätilaa. Näistä noin 15 000 tilan omistaja vaihtuu vuosittain. Keskimäärin metsä on saman omistajan hallussa noin kahden vuosikymmenen ajan.

Jos metsätilaksi luetaan yli neljän hehtaarin tilat, on Suomessa kaikkiaan hieman yli 300 000 metsätilaa. Näistä noin 15 000 tilan omistaja vaihtuu vuosittain. Keskimäärin metsä on saman omistajan hallussa noin kahden vuosikymmenen ajan.
Kilpailluilla, vapailla markkinoilla myydään vuodessa lähes 4000 metsätilaa, joka on noin neljännes omistajanvaihdosten määrästä. Valtaosa eli noin kolme neljäsosaa metsätiloista vaihtaa omistajaa perheen tai suvun sisällä perintönä, lahjana, lahjanluonteisina kauppoina tai käyvän arvon mukaisina kauppoina.

Metsänomistajien keski-ikä on varsin korkea, noin 60 vuotta. Kolmasosa metsänomistajista on yli 70-vuotiaita. Metsätilan omistajanvaihdos on ajankohtaista hyvin monella metsätilalla. 

.